Start a new topic
A

Anonymous

kk-palkaisen lomapalkka

30-08-2017 3:14 pm posted by Anonymous

Hei!

Yrityksellä kuukausipalkkaan perustuvaa vuosilomapalkkaa laskettaessa jakajana käytetään lomakuukauden työpäivien määrää.

Lomapalkkalaskelmatavan kaavan jakaja 25 oli muutettu ja vuosilomapäivähinta saadaan oikeaksi.

Sitten saatu lomapäivähinta kerrotaan lomakauden työpäivijen lukumäärällä (ei lomapäivijen lukumäärällä). Miten tämä toteutetaan Netvisorissa? Ohjelma ehdottaa kirjaamaan maksettavat lomapäivät, esimerkikksi viikon lomalla 6 lomapäivää. Mutta laskelmassa pitää käyttää lomakauden työpäivien lukumäärä (viikon lomalla 5 työpäivää).

Esimerrki:

kk-palkka 2000,00

loma heinäkuussa 2017 - 6 lomapäivää,

heinäkuussa on 21 työpäivää,

Lasketaan lomapäiväpalkka: 2000 / 21 = 95,24

Lomapalkka: 95,24 * 5 = 476,20

Lomarahapäiväpalkka: 95,24 * 0,50 = 47,62

Lomaraha: 47,62 * 6 = 285,72

Lomarahaa laskettaessa edellä saatu lomapäivän palkka kerrotaan lomapäivien todellisella lukumäärällä, josta lomarahan suuruus on 50%.

Miten tämä laskelma voi saada Netvisorissa?

Terveisin, Olga


R

Reetta Korhonen

01-09-2017 3:37 pm posted by Reetta Korhonen

Hei,

Netvisorin lomalaskenta ei tue lomakauden todellisiin työpäiviin perustuvaa lomalaskentaa, koska  lomarahaa ei tällöin saada oikein. Lomaraha lasketaan aina kaavalla vuosilomapäivänhinta * 0,50 . Saadaksesi lomarahat oikein on kuukausipalkan jakajan oltava 25.

A

Anonymous

01-09-2017 6:55 pm posted by Anonymous

Hei!

Olen valinnut vuosilomapäivän hinnan kaavassa jakajan 25 sijaan

"Palkkajaksolla olevat arkipäivät" ja saanut lomapäivän hinnan

sellaisena kuin ennen tilitoimistossa laskettiin ja myös onnistunut

saada lomarahapäivän hinta oikeaksi.

Jos käsin korjaan maksettavat lomapäivät lomakauden työpäiviksi, miten

tämä heijastuu lomapalkkakirjanpidossa?

On olemassa muutama kk-palkaisten lomalaskentatapa. Mistä syystä

Netvisor tukee vain yksi niistä (jossa jakaja 25)?

Harmi, mutta jos on mahdotonta Netvisorissa jatkaa lomakauden

todellisiin työpäiviin perustuvaa lomalaskentaa joudumme ottamaan

käyttöön Visma Payroll palkkasovelluksen.

--

Ystävällisin terveisin,

Best regards,

Olga Roos

Fertilog Oy

mob.phone +358 444496999

phone +358 (5) 226-81-52

fax: +358 (5) 226-81-53

olga.roos@fertilog.fi

reetta.korhonen@visma.com писал 2017-09-01 15:38:>

R

Reetta Korhonen

01-09-2017 7:46 pm posted by Reetta Korhonen

Hei,

Palaan sinulle henkilökohtaisesti tähän asiaan maanantaina.

Login or Signup to post a comment