Start a new topic
A

Anonymous

Tuotetta perustettaessa ei pääse sitomaan myyntitilille 3200. Pitäisi päästä, koska yhdistysten jäsenmaksut ovat varainhankinnassa tällä tilillä. Aiemmin on toiminut.

12-11-2021 7:30 pm posted by Anonymous (Updated 06-02-2018 by Anonymous)

Pystyy määrittelemään, kun hakee tilin kirjoittamalla 3200. Ei osaa tarjota selauksessa. Toimii eri tavalla eri yrityksissä.

1 Comment

A

Anonymous

12-11-2021 7:30 pm posted by Anonymous

Tuotetta perustettaessa ei pääse sitomaan myyntitilille 3200. Pitäisi päästä, koska yhdistysten jäsenmaksut ovat varainhankinnassa tällä tilillä. Aiemmin on toiminut.

Login or Signup to post a comment