Start a new topic
A

Anonymous

Tuotetta perustettaessa ei pääse sitomaan myyntitilille 3200. Pitäisi päästä, koska yhdistysten jäsenmaksut ovat varainhankinnassa tällä tilillä. Aiemmin on toiminut.

06-02-2018 12:21 pm posted by Anonymous

Tuotetta perustettaessa ei pääse sitomaan myyntitilille 3200. Pitäisi päästä, koska yhdistysten jäsenmaksut ovat varainhankinnassa tällä tilillä. Aiemmin on toiminut.

1 Comment

A

Anonymous

06-02-2018 12:36 pm posted by Anonymous

Pystyy määrittelemään, kun hakee tilin kirjoittamalla 3200. Ei osaa tarjota selauksessa. Toimii eri tavalla eri yrityksissä.

Login or Signup to post a comment