Start a new topic
A

Anonymous

Tiliotteiden massakäsittely

12-11-2021 7:44 pm posted by Anonymous (Updated 28-07-2020 by Anonymous)

Ja massakäsiteltyjen tiliotteiden tositteissa pitäisi ehdottomasti olla lähdelinkki tiliotteelle, jotta valmiilla oletustekstillä tehdyn epämääräisen tiliotekirjauksen pystyisi helposti tarkistamaan.

1 Comment

A

Anonymous

12-11-2021 7:44 pm posted by Anonymous

Tiliotteita tulisi voida käsitellä massana. Tällä hetkellä esimerkiksi päivätiliotteiden käsittely on hyvin työlästä, kun jokainen tiliote tulee käsitellä erikseen. Varsinkin maksukorttiprovisiokäsittelyn tuoma hyöty valuu hukkaan, kun jokaisella tiliotteella pitää rajata erikseen saamis- ja provisiotilit.

Login or Signup to post a comment