Start a new topic
A

Anonymous

Tiliotteiden massakäsittely

11-10-2017 9:47 am posted by Anonymous (Updated 28-07-2020 by Anonymous)

Tiliotteita tulisi voida käsitellä massana. Tällä hetkellä esimerkiksi päivätiliotteiden käsittely on hyvin työlästä, kun jokainen tiliote tulee käsitellä erikseen. Varsinkin maksukorttiprovisiokäsittelyn tuoma hyöty valuu hukkaan, kun jokaisella tiliotteella pitää rajata erikseen saamis- ja provisiotilit.

1 Comment

A

Anonymous

28-07-2020 4:15 pm posted by Anonymous

Ja massakäsiteltyjen tiliotteiden tositteissa pitäisi ehdottomasti olla lähdelinkki tiliotteelle, jotta valmiilla oletustekstillä tehdyn epämääräisen tiliotekirjauksen pystyisi helposti tarkistamaan.

Login or Signup to post a comment