Start a new topic
A

Anonymous

Viimeisin tuotteen myyntihinta tietylle asiakkaalle näkyviin myyntitilausta ja -laskua tehdessä.

13-01-2016 4:19 pm posted by Anonymous

Myyjän tehdessä uutta myyntitilausta tai myyntilaskua, tulisi tuotetta lisätessä tulla jollain tapaa historiatietoja näkyville. Esimerkiksi tilausta/tarjousta tehdessä myyjä usein kaipaa tietoa millä hinnalla viimeksi ko.asiakkaalle myytiin jotakin tuotetta. Varsinkin jos tuotteita on myyntitilaukselle tai laskulle lisättävänä monta, on hintatiedon etsiminen jokaisesta tuotteesta erikseen työlästä ja hidasta. Toki voidaan luoda hintaryhmiä ym. valmiiksi, mutta jos myyntitilausta yrittää kirjoittaa vaikka puhelimessa hinnasta tinkivän asiakkaan kanssa, on edellisten hintatietojen löydyttävä nopeasti.

Ehdottaisinkin, että tilausta tehdessä tulisi omana sarakkeenaan tms. näkyviin valitun tuotteen viimeisin myyntihinta asiakkaalle jota ollaan käsittelemässä.

1 Comment

J

Jani Korhola

15-11-2017 10:47 am posted by Jani Korhola

Hei Veera,

Arkistoin toiveen sillä se ei ole saanut juurikaan kannatusta vaikka se on ollut pitkään avoinna. Olemme kuitenkin parhaillaan uudistamassa myyntilaskunäkymää ja myös tilausosio on meidän lähivuosien työlistalla. Näiden uudistusten myötä tilanne tämän osalta tulee varmasti paranemaan.

Login or Signup to post a comment