Start a new topic
A

Anonymous

Työaikapankki

18-04-2016 9:28 am posted by Anonymous

Miten toimitaan työaikirjauksissa kuukausipalkkalaisten tilanteessa kun työaikapankki on käytössä? Esimerkki: Huhtikuussa työntekijän normaali työaika on 168h. Käytössä on työaikapankki, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä voi tehdä huhtikuussa esim. 160h tai 180h. Palkkaan tämä ei vaikuta, mutta työaikapankin saldo muuttuu. Miten asia hoidetaan Netvisorissa? Työaikapankin saldoa on pystyttävä seuraamaan.


M

Minna Seistilä

18-04-2016 11:07 am posted by Minna Seistilä

Hei Tiina,

Kiitos viestistäsi.

Työajan kirjausnäkymässä on mahdollista seurata liukumasaldoa. Liukumalaskenta kytketään päälle Palkansaajan perustiedoissa. Palkkamallin asetuksiin annetaan normaali viikkotyöaika ja todellisuudessa tehdyt tunnit kirjataan työaikakirjauksiin. Tällöin liukumasaldo kasvaa ja vähenee sitä mukaan kun tehdään normaalia pidempää tai lyhyempää työpäivää.

Kuukausipalkkalaisilla voidaan kuukausipalkka merkitä palkansaajan Palkkaperusteisiin, jolloin sitä käytetään palkan maksamisen perusteena. Tuntikirjaukset toimivat erillään työajansyötössä liukuman laskentaa ja työaikakirjanpitoa varten. Lisäksi tuntikirjauksia voidaan halutessaan käyttää kuukausipalkan kulujen jakamiseen eri laskentakohteille.

A

Anonymous

23-09-2016 11:04 am posted by Anonymous

Hei

Jatkokysymyksenä tähän. Kuinka homma toimisi parhaiten työntekijällä joka on osittaisella hoitovapaalla ja tekee 80% työaikaa. Tuota työaikaa ei kai voinut kirjata henkilötasolla vaan se menee aina palkkamallin kautta? Tässä tapauksessa henkilölle tulisi aina miinustunteja koska hänellä täysi päivä on lyhyempi kuin muilla.

M

Minna Seistilä

27-09-2016 10:09 am posted by Minna Seistilä

Hei Annika,

Kyllä, tuo "Viiden päivän viikkotyöaika" on palkkamallikohtainen asetus. Joten mikäli työntekijällä on eri viikkotyöaika kuin muilla, niin tulisi hänellä olla oma palkkamalli, johon 80%:nen työaika voitaisiin määritellä. Voit kopioida jo yrityksessä olemassa olevan palkkamallin käyttöön 80%:n työajalle, jolloin palkkamallin asetuksia ei tarvitse kokonaan käydä läpi.

Mikäli erillistä palkkamallia ei haluta ottaa käyttöön, toinen vaihtoehto on tehdä erillinen kirjauslaji liukuman oikaiseminseen. Sillä 80%:sta työaikaa tekevän työntekijän liukumasaldoa voidaan oikaista käsin, jottei aiheettomia miinustunteja pääse syntymään. Tämä voi olla helpompi vaihtoehto silloin, jos työajan muuttuminen on hyvin tilapäistä. Pidemmällä tähtäimellä liukumien käsin oikaiseminen voi käydä työlääksi.

A

Anonymous

30-09-2016 2:37 pm posted by Anonymous

Kiitos vastauksesta Smiley Happy

Kuinka tuo tuntikirjausten käyttö kulujen jakamisessa toimii? Menevätkö automaattisesti oikeille kustannuspaikoille jos kk tunnit on hyväksytty ennen palkkalaskelman muodostamista?

Login or Signup to post a comment