Start a new topic
T

Terhi Krutsin

Tietojen tuonnista NV:iin?

08-10-2015 12:31 pm posted by Anonymous (Updated 09-10-2015 by Terhi Krutsin)

Hei Timo,

kiitos viestistänne.

Kirjanpitoaineistoa voidaan tuoda Netvisoriin csv -tiedostona tietojen tuonnin kautta tai kopioimalla tiedot älykkäälle kirjanpitotositteen tuonti lomakkeella.

Tietojen tuonnin kautta voidaan aineistolla tuoda seuraavat tiedot:

 • Tositelaji
 • Tositenumero
 • Päivämäärä (PVM)
 • Selite 1-5 (maksimimerkkimäärä tuonnissa on 255 -merkkiä per rivi.)
 • Tilinumero
 • Debet
 • Kredit
 • Summa ( + = Debet / - = Kredit)
 • Summa ( - = Debet / + = Kredit)
 • ALV -tunnus
 • ALV -%

Pakollisia kenttiä ovat tositenumero, pvm ja tilinumero sekä debet ja kredit, tai vaihtoehtoisesti toinen summakentistä. Tietojen tuonnin kautta tuotu kirjanpitoaineisto kirjataan Pump Tuodut tapahtumat -tositelajille. Monirivisiä kirjauksia voidaan tuoda tositenumeron ja kirjauslajin perusteella, jolloin tositelaji saadaan selitteelle oikein. Debet ja kredit tiedot voidaan tuoda aineistolla joko summa -kentässä, jolloin tiedot ovat samassa sarakkeessa, mutta erotettuna etumerkillä +/- tai debet ja kredit ovat omissa sarakkeissaan, jolloin summaton sarake ei saa olla tyhjä, vaan siinä tulee olla täytteenä nolla, esim seuraavasti:

Älykkäällä Excel -lomakkeella voidaan tuoda samat tiedot kuin tietojen tuonnillakin sekä näiden lisäksi myös laskentakohteita. Lisäksi tositteet saadaan tuotua oikeille tositelajeille. Älykkäiden Excel -lomakkeiden käyttö tosin vaatii ohjelmistorajapintapalvelun aktivoinnin, joka on kuukausivelotteinen palvelu.

1 Comment

A

Anonymous

12-11-2021 8:08 pm posted by Anonymous

Hei,

meillä on vanhassa järjestelmässä csv:ssä datat seuraavasti:

 

tos.nro     pvm      selite      debet     kredit     summa

1          8.10.2015  myyntiä     1501     3001     100,00

 

Miten tämmöiset rivit voidaan tuoda NV:iin. Esimerkki csv:ssä ei ole tämänkaltaista materiaalia?

Pitääkö nuo debet/kredit tilit (rivit) jakaa eri riveille excelissä ja sitten laittaa kredittii - merkki?

 

Ja sitten esim. moniriviset alv kirjaukset:

2     8.10.2015     alv velka     2468               134,51

2     8.10.2015     alv saaminen          1538     72,27

2     8.10.2015     alv velka               2468     62,27

 

saako mitenkään tuotua näitä NV:iin.

 

Autaako älyexceli?

 

Ystävällisesti - Timo

Login or Signup to post a comment