Start a new topic
1 Comment

M

Markus Anttonen

15-11-2017 9:22 pm posted by Markus Anttonen

Moi Kirsi

Hyväksy nappi näkyy oletuksena vain jos käyttäjällä on oikeus sekä asiatarkistaa ja hyväksyä lasku suoraan. Eli jos käyttäjä on asiatarkistaja, tulee hänelle näkyviin asiatarkista lasku (hänellä ei ole siis reskontran oikeuksissa hyväksyjä oikeutta). Jos on pelkkä hyväksyntäkierron asettaja -oikeus, niin sitten näkyy aseta kierto -painike.

Olemme tehneet tuon hyväksy napin näkyviin suoraan, ettei saman käyttäjän tarvitse ensiksi painaa asiatarkista laskua ja perään hyväksy lasku -painiketta. Esimerkkinä vaikkapa yritys, jossa on vain yksi käyttäjä, joka hoitaa koko reskontran ja laskun kiertoprosessin.

Mikäli yrityksessä on useita käyttäjiä, jotka asiatarkistavat ja osa hyväksyy laskuja, kannattaa yritykseen rakentaa laskun kiertolistat. Kiertolistojen hallinta – Netvisor tukiportaali

Sitten ottaa automaatiokäsittelyn käyttöön Ostolaskuautomaatio – Netvisor tukiportaali

Tällöin voi rakentaa haluttuja ehtoja, milloin käytetään mitäkin kiertolistaa ja laskut menee suoraan ensiksi halutuille henkilöille asiatarkistettavaksi ja sen perään jollekin henkilölle hyväksyttäväksi. Kiertolistojen avulla voidaan myös määrittää että laskulla pitää olla useampi asiatarkistaja ja voidaan myös määrittää että asiatarkistus pitää mennä tietyssä järjestyksessä kyseisten asiatarkistajien osalta ennen kuin lasku menee hyväksyntään.

Reskontrien oikeuksissa on myös mahdollisuus käyttää valintaa käyttäjälle kohdistettu asiatarkistuksen ja hyväksynnän suhteen. Tällöin kyseinen käyttäjä näkee laskun vasta sitten ostoreskontrassa, kun se on kohdistettu hänelle asiatarkistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Login or Signup to post a comment