Marja-Liisa Lohtander

Viikkopäivitys 20.10.2022 - julkaisutiedote

20-10-2022 2:59 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

Tällä viikolla julkaisimme seuraavat muutokset:Taloushallinto

  • Olemme lisänneet kirjanpidon raporttien pää- ja päiväkirjoille myös toisen csv-tallennusvaihtoehdon, joka on ns. raporttimuotoinen. Tämä raporttimuotoinen csv sisältää esimerkiksi pääkirjalla myös alkusaldot. Toinen csv-muoto soveltuu paremmin tiedon jatkojalostukseen. Tämä ns. koneluettava csv sisältää yhden tiedon yhdessä sarakkeessa ja summarivit on karsittu pois. Raporttimuotoisia csv-vaihtoehtoja on hyvä käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa raportilla on niin paljon tapahtumia, ettei sitä saada pdf-muotoon. 

  • Korjasimme tilinpäätöksen Liitetiedot -raporttipohjatyökalua. Syötettäessä useampaa summariviä "Käyttäjän syöttämä summa" -tyyppisen otsikon alle, ne eivät enää häviä raporttipohjan laskettamisen yhteydessä. Aiemmin mikäli lisättiin useampi “Käyttäjän syöttämä summa” -tyyppinen otsikko siten, että lisäys tehtiin toisen vastaavan otsikkorivin syöttämisen yhteydessä käyttäen toimintoa “Lisää uusi rivi”, ei tämä rivi pysynyt tallessa.  

  • Uudistimme kirjanpidon ja tilinpäätöksen pdf-muotoiset pää- ja päiväkirjat. Kirjanpidon raporttien pää- ja päiväkirjojen pdf-muotoisille raporteille on nyt muutoksen myötä saatavissa aiempaa paljon enemmän tapahtumia. Laskentakohteita varten pääkirjalla on oma sarakkeensa, jossa laskentakohdeotsikko ja laskentakohde esitetään. Päiväkirjalla laskentakohteet esitetään Selitteen kanssa samassa sarakkeessa. Hakuehdot näytetään raportin vimeisellä sivulla. Tilinpäätöksen pää- ja päiväkirjoilla ei edelleenkään esitetä laskentakohteita eikä erillisiä hakuehtoja.

  • Korjasimme ongelman, jossa "tilinpäätöksen toteuttaja" -tieto ei noussut tilinpäätöksen sisällysluettelosivulle, mikäli sitä ei ollut erikseen asetettu tilinpäätöksen asetuksissa. Nyt mikäli toteuttaja -tietoa ei ole annettu, tilinpäätökselle tulee tieto käyttäjän perusyrityksen mukaan.


Ostot

  • Korjasimme ongelman, jossa ostolaskun Finvoice-muotoisen sanoman EpiRemittanceInfoIdentifier-tietoa ei luettu ostolaskun pankkiviitenumeroksi, mikäli ostolasku ei ollut muodollisesti oikeassa XML-formaatissa.
Login or Signup to post a comment