Marja-Liisa Lohtander

Viikkopäivitys 20.2.2020 - julkaisutiedote

20-02-2020 4:38 pm tekijä Marja-Liisa Lohtander

Tällä viikolla julkaisimme seuraavat uudistukset ja korjaukset:

 

Myynti

 • Korjasimme kuluttajaverkkolaskuasiakkaalle lähtemään oikean tyyppisen laskun tilanteessa, jossa kuluttajaverkkolaskutilaus muuttuu laskun perustamisen jälkeen (kuluttajaverkkolaskutus/suoramaksu).
 • Estimme kuluttaja-asiakkaan tilinumeron päivityksen silloin kun asiakas on kohdistettuna laskuttajailmoitukseen.
 • Korjasimme lisäksi laskuttajailmoitusten lähetyksessä esiintyneen tilinumeroiden kelpoisuuden tulkintaan liittyneen ongelman.
 • Korjasimme Myynnin raportille ‘Top10 myynti’ sillä olevan porautumismahdollisuuden. 
 • Lisäsimme seuraavat muutokset uuteen myyntilaskuliittymään:
  • xml poistettiin tuetuista liitetiedostoista
  • valuuttakurssi tieto muutettiin muokattavaksi
  • liitteiden lisäys toimii nyt myös CAPS -päätteillä (esim. example.PDF)
  • kassa-ale tieto tuotiin esille liittymään.
 • Ohjasimme usean tilauksen kerralla laskuttamisen siirtymään prosessin lopuksi Avoimet myyntilaskut -näkymään Myyntilaskuluettelo -näkymän sijaan. Tämä mahdollistaa muodostuneiden laskujen käsittelyn suoraan tästä näkymästä.
 • Lisäsimme ostolaskujen jälleenlaskutukseen mahdollisuuden kopioida riviselitteeseen tiedot ostolaskun tuotetiedoista. Lisäksi estimme CRM:n tehtävätietojen välilehden näkymisen niiltä asiakkailta, joilla CRM ei ole käytössä.

 

Ostot

 • Piilotimme ostolaskujen listausnäkymistä piilotetaan sellaiset asiatarkastamattomat laskut, joiden asiatarkastamiseen käyttäjällä ei ole oikeutta. Tämä muutos astuu voimaan tapauksissa joissa käyttäjällä on oikeus hyväksyä sekä nähdä vain hänelle kohdistettuja laskuja, minkä lisäksi käyttäjällä on oikeus asiatarkastaa sekä nähdä vain toimittajarajauksen mukaisia laskuja (reskontraoikeudet: hyväksyjä + vain minulle kohdistetut + asiatarkastaja + toimittajarajaus + ei voi selailla muiden toimittajien laskuja). Aiemmin käyttäjälle on näkynyt kaikki asiatarkastuksessa olevat sekä avoimet laskut, sillä hyväksyntäoikeus on yliajanut asiatarkastettavien laskujen näyttämiseen liittyvän toimittajarajauksen.

 

Palkat

 • Selkeytimme lomatapahtumien raportin ulkoasua. Palkansaajakohtaiselta Kaikki tiedot -raportilta on oletuksena piilotettu näkyvistä Suunnitellut ja Kirjattavissa olevat lomat sekä sarakeryhmien järjestystä on muutettu siten että nyt näkymässä on ensimmäisenä Jaksotuskertymät, sen jälkeen näkyy Pidetyt ja Maksetut lomat ja viimeisenä oikeassa reunassa on Kumulatiivinen tilanne.
 • Poistimme ‘Rajoitetusti verovelvollinen’ -tiedon palkkatietoilmoitukselta niissä tilanteissa, kun palkansaajalla on Lähdeverokortti ja valittuna Avainhenkilö-tieto.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Lisäsimme resurssin getsalesinvoice.nv palauttamaan laskurivien id:t elementissä SalesInvoiceProductLine.
 • Lisäsimme addsalesinvoice.nv -resurssiin mahdollisuuden määrittää yhteyshenkilön myyntitilaukselle/myyntilaskulle. Tämä tapahtuu lisäämällä invoicingcustomeridentifier elementille attribuutti contactpersonid="xx". Mikäli yhteyshenkilöä ei löydy tai yhteyshenkilö ei kuulu valitun asiakkaan yhteyshenkilöihin, palautetaan virhe.
 • Lisäsimme getcustomer.nv resurssin palauttamaan kaikki asiakkaan yhteyshenkilöt CustomerContactPersons elementissä.
 • Lisäsimme rajapinnan yli myyntisuoritus -resurssilla (salespayment.nv) tuoduille kohdistamattomiksi jääneille suorituksille kohdistus -toiminnallisuuden. Kohdistumattomille suorituksille tulee näkyville nyt myös maksajan nimi.
 • Lisäsimme resurssin salespayment.nv palauttaamaan luotujen suoritusten id:t.
 • Lisäksi lisäsimme salespaymentlist.nv resurssin palauttamaan VoucherID elementin, joka sisältää suoritukseen liittyvän tositteen id:n/id:t.

 

Netvisor-Severa-liittymä

 • Korjasimme Severassa lisätyn laskun liitteen siirtymään Netvisoriin myös muiden kuin verkkolaskujen tapauksessa. Aiemmin laskun saaja sai liitteen jos lasku lähetettiin verkkolaskuna, nyt liitetiedosto välitetään riippumatta lähetyskanavasta.

 

Sähköinen allekirjoitus

 • Teimme muutoksen sähköisen allekirjoituksen kutsun lähettämiseen. Nyt kutsu voidaan lähettää tekstiviestinä myös niissä tilanteissa, joissa kutsussa ei ole yleistä eikä allekirjoittajalle asetettua henkilökohtaista saate -viestiä. Aiemmin tekstiviesti lähti kutsussa vain jos saate -tekstit oli annettu.
Logg inn eller Registrér publiser en kommentar