L

Lasse Kosonen

Tuloveroilmoittaminen - lomake 6B

09-12-2016 11:06 am tekijä Lasse Kosonen

Hei,

Verolomakkeiden kaavoja ja niiden toimintaa on hiukan muutettu tämän vuoden verolomakkeisiin. Tämä ohje koskee pääasiallisesti verolomaketta 6B, koska se on ylivoimaisesti yleisin. Muut lomakkeet toimivat samalla periaatteella ja ohje toimii niiden osalta soveltavasti.

Lomakkeen alkuun syötetään kaikki yrityksen, osakkaiden jne. tiedot. Jos osakkaita on enemmän kuin yksi, niin syöttämällä yhden osakkaan tiedot, painamalla alhaalta "Tallenna ja jatka muokkausta" tuo lomakkeelle seuraavan kentän, johon voidaan lisätä toisen osakkaan tiedot. Sama toiminto toimii niin pitkään, kunnes kaikki osakkaat ovat saatu syötettyä.

Lomakkeessa on kolmenlaisia arvokenttiä: kaavallisia, jotka hakevat arvot kirjanpidosta kaavojen mukaan, kaavattomia, joihin voidaan itse tehdä kaava sekä kaavattomia, joihin ei saa tehtyä kaavaa ja arvo pitää syöttää manuaalisesti.

vero3.jpg

Kohdat 537 ja 538 ovat kaavattomia, joihin ei saa tehtyä itse kaavaa. Kohdat 522 ja 293 eli alleviivatut ovat kohtia, joissa ei ole kaavaa, mutta se on mahdollista itse tehdä. Kentät, joissa on valmis kaava, tunnistaa siitä, että kentän perässä on teksti "Poista kaava".

vero4.jpg

Kun lomake on ensimmäisen kerran tallennettu ja lomakkeen arvot kaavoista on päivitetty, ilmestyy kaavallisen kentän alle kohta "Laskettu", joka kertoo arvon, jonka kaavan laskenta antaa.

Kaavattomiin kohtiin voidaan syöttää itse halutut arvot ja ne otetaan automaattisesti mukaan laskentaan, jolla lasketaan muun muassa yhteissummat ja toiminnan tulos. Mikäli on tarvetta muuttaa arvoa, joka on kaavojen perusteella haettu suoraan kirjanpidosta, on toimintaperiaate seuraava:

  • Tallenna lomake ja jatka muokkausta. Mikäli lomaketta ei ole tallennettu, niin seuraava kohta hävittää tallentamattomat tiedot.
  • Paina halutun kentän perässä/alla olevaa "Poista kaava" -linkkiä. Tämä poistaa valmiin kaavan kentästä johon halutaan oma arvo syöttää.
  • Syötä haluttu arvo kenttään, josta äsken kaava poistettiin.
  • Paina "Tallenna ja päivitä lomakkeen arvot kaavoista". Tämän jälkeen syötetty luku otetaan mukaan laskentaan ja vaikutus on nähtävissä summakentissä. Mikäli kaavaa ei ole poistettu, laskee järjestelmä kaavan arvon perusteella luvun eikä itse syötetyn luvun perusteella!

Mikäli kaava halutaan takaisin lomakkeelle, pitää palata tuloveroilmoittamisen etusivulle, poistaa verolomake ja hakea se uudelleen. Tähän mennessä syötetyt tiedot säilyvät lomakkeella, mutta kaavat haetaan lomakkeelle uudestaan.

Ruudun alalaidan napeista voidaan palata tallentamatta muutoksia sekä tallentaa lomake eri toimintojen kanssa:

  • Takaisin lomakelistaukseen palaa takaisin etusivulle tallentamatta muutoksia.
  • Tallenna lomake tallentaa lomakkeen ja palaa etusivulle ja lomakkeen tila muuttuu keskeneräiseksi.
  • Tallenna lomake ja merkitse valmiiksi tekee muuten saman kuin edellinen paitsi lomakkeen tila on valmis.
  • Tallenna ja jatka muokkausta tallentaa lomakkeen ja jää lomakesivulle.
  • Tallenna ja päivitä lomakkeen arvot kaavoista tallentaa lomakkeen ja samalla päivittää muutokset.
  • Tallenna ja tarkista lomake tallentaa lomakkeen sekä tarkistaa lomakkeen muodollisuuden verottajalta.

Tarkistuksessa virheetön lomake näyttää vihreää, mutta tarkistuksen tulos näyttää aina punaista mikäli lomakkeella on jotain väärin tai huomioitavaa. Kaikki näistä ei ole lähetyksen estäviä vaan joukossa on myös huomautuksia, jotka eivät estä lähettämistä, kuten esimerkiksi ilmoitus poistolomakkeesta 62:

vero5.jpg

Jos lomakkeen tarkistus näyttää paljon virheitä, varmin keino on ladata aineisto omalle koneelle aiemmin mainitulla tavalla ja käydä tarkistamassa se ilmoitin.fi-palvelussa, joka kertoo tarkemmat tiedot.

Veroilmoituksen mukana lähtevät liitteet lisätään tuloveroilmoittamisen etusivun oikean alakulman alasvetovalikoista.

vero6.jpg

Tiedostot tulevat tilikausiarkistosta ja niitä hallitaan sieltä. Alasvetovalikosta valitaan tiedosta, joka halutaan liittää lähetykseen ja toisesta alasvetovalikosta valitaan tyyppi, joka tiedosto on.

Kaavojen hallinta

Verolomakkeelle voi laatia itse kaavoja tai lisätä olemassa oleviin kaavoihin rivejä. Kun avaa kaavakohdan, niin sieltä aukeaa joko valmis kaava tai tyhjä sivu, mikäli kaavaa ei ole tehty.

vero7.jpg

Järjestys määrittää järjestyksen, jossa kaava lasketaan. Sitä hallitaan numerojärjestyksellä ja järjestelmä laskee siinä järjestyksessä kaavaa. Tyypistä valitaan tyyppi, jota halutaan seurata. Tyyppejä ovat Tili/tiliryhmä, joka seuraa tilin/tiliryhmän loppuarvoa, Tilin/tiliryhmän muutos, joka ilmoittaa tilikauden aikaista muutosta sekä Tunnusluku, joka hakee arvon verolomakkeen kentästä. Lisäksi jokaisen edellämainitun luvun jälkeen on tultava aritmeettinen operaatio, joka ilmoittaa mitä halutaan riveille tehtävän. Vaihtoehtot ovat +, -, * ja /. Lisäksi voidaan käyttää sulkumerkkejä, jotka vaikuttavat laskujärjestykseen.

Uusi rivi kaavalle lisätään "Lisää uusi rivi" -painikkeesta ja tallennus tapahtuu painamalla "Tallenna". Kun verokoodi on tallennettu, voidaan sen arvo laskettaa painikkeesta "Lasketa verokoodin arvo".

Huom! Mikäli yrityksen tililuetteloa on muokattu (esim. tiliryhmän numeroa muutettu, tili siirretty toisen tiliryhmän alle), tulee käyttäjän varmistaa, että muokkaukset eivät vaikuta kaavojen oikeudellisuuteen.

Logga in eller Registrera digför att publicera en kommentar