J

Johanna Nousiainen

Miten GDPR näkyy Visma Solutionsin ISV-kumppanuuksissa?

22-02-2018 12:29 pm posted by Johanna Nousiainen

Hei ISV-kumppanimme!

Toukokuussa voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR vaikuttaa myös kumppaniohjelmiimme. Kaikki tahot - eli myös te kumppaneinamme - vastaavat omasta puolestaan, että asetusta noudatetaan.

Asetuksen tuomat muutokset ja aikataulu

Visma Solutionsin tuotteiden osalta tekninen auditointi on parhaillaan käynnissä ja tavoite on saada tämä työ valmiiksi helmikuun aikana. Auditoinnin yhteydessä käymme läpi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset ja varmistamme, että GDPR:än liittyvät asiat ovat kunnossa ennen asetuksen voimaantuloa. Samalla varmistamme, että palveluissamme on otettu huomioon myös asiakkaidemme tietosuojatarpeet, jotta asiakkaamme voivat turvallisin mielin käyttää palveluitamme myös jatkossa.

Alkuvuoden ja kevään 2018 aikana tapahtuvat muutokset ISV-kumppaneiden osalta:

  • ISV-kumppanisopimusten päivittäminen kattamaan GDPR:n vaatimukset. Tämä työ on hyvässä vauhdissa ja palaamme asiaan piakkoin. Käytännössä kaikkien kumppaneiden on allekirjoitettava uudet sopimukset. Tämä koskee sekä asiakaskohtaisia että tuotteistettuja toteutuksia.
  • Palveluihin tehtävät tekniset muutokset: käytännössä suurin muutos on, että asiakkaille mahdollistetaan rajapinnan käytön rajaaminen entistä tarkemmin.
  • Itse rajapintaan ei tämän hetken tiedon mukaan tarvita muutoksia.
  • Palveluidemme päivitettyjen tietoturva- ja tietosuojadokumentaatioiden julkaisu.

Tulemme tiedottamaan tarkemmin kevään aikana asiakkaitamme ja kumppaneitamme muun muassa palveluihimme tehtävistä teknisistä muutoksista. Tulemme myös tarjoamaan asiantuntemustamme asiakkaidemme ja kumppaneidemme käyttöön artikkelien sekä webinaarien muodossa.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

Netvisorin osalta pääkanava kysymyksille on Developer Community.

Lisää aiheesta

Aiempi blogipostaus GDPR:stä Visma Solutionsissa yleisesti: https://community.vismasolutions.com/community/netvisor/blog/2017/12/21/visma-solutionsin-valmistautuminen-gdpr-asetukseen

Lisätietoa Visman GDPR-valmistautumisesta löytyy osoitteesta https://www.visma.com/gdpr.

Yhteistyöterveisin ISV-tiimi

isv.solutions@visma.com

1 Comment

J

Johanna Nousiainen

09-05-2018 6:51 pm posted by Johanna Nousiainen

Netvisor-integraatioiden käyttöoikeuksien hallinta muuttuu. Asiakkaat pystyvät rajaamaan aiempaa paremmin, mitä tietoja rajapinnan yli voidaan siirtää. Muutos vaikuttaa integraatioiden käyttöönoton ohjeistukseen ja lisäksi sen myötä tulee uusi virheviesti.

Visma Solutionsin tietosuojasivu julkaistiin viime kuun puolella: https://privacy.vismasolutions.com

Login or Signup to post a comment