J

Johanna Nousiainen

Viikkopäivitys 20.5.2021 - julkaisutiedote

20-05-2021 3:55 pm posted by Johanna Nousiainen

Laajensimme Netvisorin tukemien SEPA-maiden listaa ja lisäsimme myyntipuolelle uuden käännetyn verovelvollisuuden tekstin. Netvisorin rajapintaan eli API:in teimme tälläkin viikolla parannuksia mm. lisäämällä hakuehtoja myyntilaskulistauksen resurssiin. Alla tarkempaa tietoa näistä sekä muista tällä viikolla julkaistuista uudistuksista ja korjauksista.

 

Maksuliikenne

 • Lisäsimme tunnistettujen SEPA-maiden listalle sieltä puuttuvia maita, mm. Monacon.

Myynti

 • Lisäsimme myyntilaskulle ja asiakkaalle käytettäväksi uuden käännetyn verovelvollisuuden verotekstin "AVL 8 d §, käännetty verovelvollisuus".

Ohjelmistorajapinta (API)

 • Lisäsimme myyntilaskulistauksen noutoon käytettävään rajapintaresurssiin "salesinvoicelist.nv" uudet rajausehdot:
  • laskutusmaa "invoicingcustomercountrycode" (laskutusmaan maakoodi)
  • aputoiminimi "secondname" (aputoiminimen nimi)
  • aputoiminimi "secondnamenetvisorkey" (aputoiminimi id, 0 on perusyritys)

Esimerkki. Haetaan listaus Suomen myyntilaskuista annetulta aputoiminimeltä:

"salesinvoicelist.nv?invoicingcustomercountrycode=FI&secondnamenetvisorkey=1"

 • Laajensimme asiakkaan noutoon käytettyä resurssia "getcustomer.nv". Nyt palautuvalla sanomalla on mukana tieto mahdollisesta toimipaikkatunnuksesta elementissä "OfficeIdentifier".
  • Esimerkkinä osa palautuvasta sanomasta:

2021-05-20API.png

 

Palkat

 • Korjasimme Palkanlaskennan raportilla Laskentakohdetilasto olleen virheen, jonka vuoksi Kohdistamaton-saldoa ei näytetty oikein kaikissa tilanteissa, jos palkkalaskelman jakokäyrä oli alle 100%.
 • Lisäsimme tarkistuksia palkkalaskelman maksupäivän asettamiseen, jotta vahingossa ei voi laittaa palkanmaksua ajalle ennen palkansaajan syntymää.
 • Päivitimme sivujen “Lomalaskentatavat” ja “Lomalaskentatavan muokkaaminen” ohjelinkit.

Tilinpäätös

 • Muutimme tase-erittelyjen asetusta liittyen nollasaldoisten rivien näyttämiseen tase-erittelyllä. Kun asetuksesta laitetaan nollasaldoisten rivien valinta päälle, koskee se nyt nollasaldoisten tilien lisäksi myös nollasaldoisia seurantakohteita (Asetus löytyy: Taloushallinto - Tilinpäätös - Tilinpäätöksen asetukset - Tase-erittelyjen asetukset).

Tuotteet ja varasto

 • Paransimme laajennetun tuotehallinnan koostetuotteilla käytettävää valmistuskirjaus-toiminnallisuutta. Nyt koostetuotteen valmistuskirjauksen varastotapahtumalle päivitetään automaattisesti alituotteista muodostetuille varastotapahtumille tehdyt muutokset.

Työaika

 • Korjasimme Työajan kirjauksessa näytettävien "Pidettävissä olevat lomapäivät" saldon näyttämisessä olleen virheen, jonka vuoksi myös kuluvan lomanmääräytymisvuoden kertymät näkyivät saldossa, jos palkansaajan työsuhteelle oli tallennettu päättymispäivä.
1 Comment

A

Anonymous

21-05-2021 10:28 am posted by Anonymous

Saisiko näitä viikkopäivityksiä yhtään selkeämmin ilmaistuna? Nyt on sellaista kapulakieltä ja ammattislangia, että vaikka tekstin lukee kolmeen kertaan, niin ei välttämättä aukea mitä tällä halutaan sanoa, mitä muuttuu ja ketä muutos koskee.

 

Vanhoja sähköposteja poistaessa tuli vastaan myös vanhoja tiedotteita, joissa oli loistavasti kerrottu muutoksista, usein vielä kuvakaappauksen kera. Toivoisin paluuta siihen suuntaan.

Login or Signup to post a comment