S

Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistus

28-03-2017 3:32 pm posted by Sini Alamäki

Tuomme Netvisoriin oman kokonaisuuden lomien käsittelyyn. 31.3.2017 alkaen uudistukset tulevat käyttöön uusille palkanlaskennan asiakkaille palkanlaskennan käyttöönoton yhteydessä. Olemassa oleville palkanlaskennan asiakkaille muutokset tulevat mahdollisiksi viikolla 17 eli huhtikuun loppupuolella.

Isona erona nykyiseen on palkanlaskennan ja lomalaskennan hallintojen eriyttäminen omiksi toiminnoiksi, jotka vastaavat monipuolisesti asiakkaiden vaativiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Palkanlaskentaprosessissa ja kuukausittaisissa velvoitteissa laskentaprosessit toimivat jouhevasti yhdessä.

Lomalaskentatavat

Lomalaskentatavat saa helposti käyttöön valmiiden mallien avulla. Näitä malleja on tuettu vuosilomalain tarpeiden mukaan kuukausipalkalle, keskipäiväansiolle, prosenttiperusteiselle laskennalle ja lomakorvaukselle. Valmiilta malleilta löytyy myös LomaKTA. Voit muokata valmiita malleja tarpeesi mukaan ja kopioida laskentatapoja myös toisista hallinnoimistasi yrityksistä.

Palkanlaskentaprosessi

Lomapäivien käsittelyä palkanlaskentaprosessissa on tarkennettu ja lomarahan käsittely on selkeämmin eriytetty lomapalkasta. Lomapalkkavelka vähennetään kirjanpidosta heti lomapalkkaa maksettaessa. Palkanlaskentaprosessiin on lisätty myös toiminto päättyvän työsuhteen käsittelyä varten.Lomapalkkajaksotus ja lomapäiväkirjanpito

Olemme parantaneet ja selkiyttäneet lomiin liittyvää kirjanpidon käsittelyä. Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Jaksotusmuutoksen tarve näytetään lomapalkkajaksotusta tehdessä selkeästi ja muutos voidaan tehdä palkansaajakohtaisesti. Aiempiin kuukausiin tehty jaksotusmuutos esitetään selkeästi raporteilla sekä tositteella niin lomapalkkajaksotuksen kuin sivukulujenkin osalta.

Työ jatkuu

Työ lomalaskennan uudistamisen parissa jatkuu. Seuraavaksi mahdollistamme nykyisille palkanlaskennan asiakkaille mahdollisuuden ottaa uudet toiminnot käyttöön ja muuntaa vanha aineisto tämän uuden toimintamallin mukaiseksi.

Tulemme myös tarjoamaan kattavamman raportoinnin lomatietojen osalta sekä lomapalkkalaskelman. Näitä ryhdymme työstämään heti tämän ensimmäisen julkaisun jälkeen.

Tutustu tarkemmin

Tarjoamme ohjeistusta uudistetun lomalaskennan käyttöönottoon sekä käytön eri tilanteisiin. Lue lisää tukisivuiltamme.

Tulemme julkaisemaan lomalaskennan käytön ohjeistamiseksi monipuolisesti videomateriaalia ja ohjeita. Communityä seuraamalla saat näistä tiedon tehokkaasti.

Login or Signup to post a comment