S

Sini Alamäki

Suorasiirtona tulleen verokortin muuntaminen B-verokortiksi

03-01-2017 4:22 pm posted by Sini Alamäki

Verokortit toimitetaan järjestelmään automaattisesti A-kumulatiivisena. Työntekijän pyynnöstä verokortissa voidaan käyttää myös vuosittaista tulorajaa eli vaihtaa verokortin tyypiksi B-verokortti.

Tulorajan muuttaminen tehdään kunkin muutettavan verokortin tiedoissa. Tällöin tulee muuttaa verokortin tyypin lisäksi Vuosituloraja, joka on ilmoitettu verokorttinäkymän oikealla "Verottajan ilmoittamat tulorajat"-otsikon alla kohdassa "Suhteutettu tuloraja". 12.1. tulemme julkaisemaan muutoksen, jossa tämä ohjeistus tuodaan myös järjestelmään nähtäväksi.

Suorasiirtona tuotu verokortti

Verokortin muuntaminen.png

B-verokortiksi muutettu verokortti

Verokortin muuntaminen B.png

Muuntamisen jälkeenkin verokortin tiedoissa näkyy, että se on tuotu suorasiirto-toiminnallisuudella.

Muista tallentaa muutokset lopuksi.

Login or Signup to post a comment