S

Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistus kirjanpidon näkökulmasta

31-03-2017 8:12 am posted by Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistus tuo mukanaan useamman muutoksen lomien käsittelyyn kirjanpidon näkökulmasta.

Lomapalkkajaksotus

Lomapalkkajaksotus kerrytetään kuten ennenkin kuukausittaisten velvoitteiden kautta laskettamalla lomapalkkavaraus. Uudistuneessa lomalaskennassa tällöin käsitellään ainoastaan kertyvää lomapalkkajaksotusta. Lomapalkkajaksotusta puretaan velasta lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa. Näin toimimalla lomien käsittelyssä on tulosvaikutus vain lomaa ansaittaessa. Kustannuslaskentaa varten kulujen ohjaus laskentakohteille tapahtuu ansainnan perusteella siinä kuussa, jossa palkkajakso on.

Lomapalkkajaksotuksen oikaiseminen

Esimerkiksi palkankorotustilanteissa aiempien kuukausien jaksotusta voidaan oikaista helposti. Kuvan esimerkissä Lomailija Lindan jaksotus on aiempia kuukausia suurempi ja tästä ilmoitetaan "Jaksotusmuutostarve"-painikkeella. Tekstistä klikkaamalla avautuu näkymä, jossa esitetään yhteenveto kyseisen palkansaajan aiemmista kertymistä sekä muutos, joka tulisi kirjata tälle kuulle. Tehty oikaisu jaksotuksiin kirjataan kirjanpitoon sille kuulle, jolle ollaan jaksotusta nyt tekemässä. Raportointiominaisuuksien laajentuessa seuraavissa julkaisuissa tulemme näyttämään jaksotuksen oikaisut omalla raportillaan sillä kuulla, jolle kohdistus kuuluu. 

Jaksotusmuutokset raportoidaan omissa sarakkeissaan lomapäiväkirjanpidossa ja nämä saa jälkikäteen tarkistettua porautumalla samojen sarakkeiden arvoista.

Kuukausittaisissa velvoitteissa jaksotusmuutokset näytetään vastaavasti omissa sarakkeissaan. Myös sivukululujen jaksotuksen osalta on eritelty kyseisen kuukauden osuus sekä jaksotusmuutosten vaikutus.

Lomapalkkavelan sivukulut

Lomapalkkavelan sivukulut jaksotetaan lomapalkkajaksotuksen ja tilityspisteiden asetusten perusteella. Mikäli sivukulujaksotuksessa halutaan huomioida vain työnantajan osuus kannattaa "Palkanlaskennan asetukset" -sivulla valita käyttöön kohta "Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta". Vastaavasti, jos lomapalkkavelan sivukulua ei haluta jaksottaa lainkaan ohjelman automatiikan avulla, voidaan valita samalla sivulla kohta "Älä jaksota sivukuluja lomavelasta".

Lomapalkan maksaminen

Lomapalkkaa maksettaessa puretaan lomapalkkavarausta palkanmaksun yhteydessä. Maksetut lomat on nähtävissä lomapäiväkirjanpidossa kuussa, jossa palkka näistä on maksettu kuten on nähtävissä Lomailija Lotan kohdalla. Tositteella vaikutus on siis palkanlaskentatositteella eikä enää lomapalkkajaksotustositteella.

Tiliöinnit

Jotta jaksotus toimii, kuten yllä on kuvattu, tulee palkkalajien tiliöintien olla kohdallaan. Lomapalkkajaksotusta kerrytettäessä asetetaan tilit tutusti palkkamallin Loma-asetukset -välilehdellä per 5330 Lomapalkkojen jaksotus an 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat). Lomapalkkaa ja lomarahaa maksavilla palkkalajeilla käytetään per 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) an 2961 Palkkamenot (siirtovelat), jotka asetetaan yrityskohtaisissa palkkalajeissa.


A

Anonymous

24-10-2019 4:00 pm posted by Anonymous

Hei,

 

Uutena Netvisor-käyttäjänä ihmettelen suuresti, miksi lomapalkkavelkakirjaukset on tehty tällä tavalla. Todellisuudessa maksetut lomapalkat eivät näy tuloslaskelmassa siis lainkaan. Monia asiakkaita kiinnostaa oikeasti maksetut lomapalkat ja -rahat, ei se, mikä kuukauden jaksotus on. Useissa ohjelmissa maksettu lomapalkka kirjataan tulosvaikutteisesti ja lomapalkkajaksotus pienenee sitä vastaavasti. Eikö tämä olisi mahdollista toteuttaa myös Netvisorissa, kun lomapalkkajaksotuksen tosite kuitenkin vähentää maksetun lomapalkan sivukulut? Tällöin maksetut lomapalkat jäisivät näkyviin tuloslaskelmaan. 

 

Ehdotus: tiliöinti lomaa maksettaessa tuloslaskelmaan ja lomapalkkajaksotukseen maksetun lomapalkan vähennys (sivukulujen lisäksi). 

R

Raisa Ruokonen

25-10-2019 9:06 am posted by Raisa Ruokonen

Hei Henni!

 

Kiitos huomiostasi!

 

Mikäli lomalaskentatavan maksavilla palkkalajeilla käytetään Netvisorin oletuskirjaustapaa, on tämän lisäksi palkkamallille mahdollista lisätä esim. Maksettu lomapalkka ja Maksettu lomaraha -nimiset palkkalajit, joille asetetaan haluttu tiliöinti. Näiden palkkalajien avulla saadaan kirjaus myös tuloslaskelman tileille.

 

 

Lomapalkantiliöinti.PNG

A

Anonymous

25-10-2019 9:42 am posted by Anonymous

Kiitos vastauksesta. Voisitko vielä kertoa, miten tämä toimii? Eli käytetäänkö noita palkkalajeja sitten kun maksetaan palkanlaskennan puolelta lomapalkkaa ja -rahoja vai missä vaiheessa? Miten käytännössä sitten velan lyhennys kirjautuu? 

 

Tarvitsen tarkempaa ohjeistusta, miten tämä toimii ja miten kaavat tehdään, koska Netvisorin palkanlaskennasta on rakennettu niin monimutkainen.

A

Annika Sihvo

Visma

29-10-2019 5:48 pm posted by Annika Sihvo

Hei Henni,

 

kiitos viestistäsi. Tätä olisi hyvä katsoa kouluttajamme kanssa.

 

Tarjoamme mielellämme koulutusta joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Koulutuksissa tarjoamme parhaat vinkit ohjelman käyttöön kokonaisvaltaisesti, jolla voi varautua etukäteen ohjelman käytössä tuleviin tilanteisiin.

Tutustu koulutustarjontaamme Netvisor koulutukset. Koulutustarjousta voi kysyä ja lähettää hakemuksen osoitteeseen: training.solutions@visma.com

  • Koulutuspäivä asiakkaan luona 1000,00 €/päivä + matkakulut 
  • Etäkoulutus 125,00 €/tunti. Minimilaskutus 1h. 
  • Käyttöönotto, integraatiot ja muu konsultointi 125,00 €/tunti + matkakulut 

Visma Solutions Academyssä opiskelet tuotteiden käytön alkeita, perehdyt tehovinkkeihin ja sertifioidut tuoteosaajaksi. Verkkokoulutukset ovat avoinna kaikille asiakkaillemme, maksutta. Pääset kirjautumaan Academyyn tästä linkistä

 

Hyvää viikon jatkoa!

Login or Signup to post a comment