S

Sini Alamäki

Lomatapahtumat uudella raportilla

20-10-2017 8:31 am posted by Sini Alamäki

Kaikki palkansaajien lomia koskevat tiedot on Netvisorissa koostettu yhdelle raportille ja tämä raportti on nyt nähtävissä. Raportille pääset kohdasta Palkat - Lomat: Lomatapahtumien raportti.

Lomasaldot ajankohdan mukaan

Raportin avulla on haettavissa lomasaldot tiettynä ajankohtana esimerkiksi tilinpäätöshetkeen tai muuhun täsmäytysajankohtaan. Oletuksena näet nykyhetken tilanteen, mutta ajankohtaa vaihtamalla voidaan palata esimerkiksi vuodenvaihteen ajankohtaan.

Raportilla tiedot ilmoitetaan ansainnan mukaisesti kohdistettuna palkkajakson päättymispäivän kuukauteen. Lomajaksotustositetta muodostettaessa tehty jaksotusmuutos aiempiin kuukausiin vaikuttaa tällä raportilla saldoihin sillä kuulla, jolle muutos on kohdistettu. Lomapäiväkirjanpito näyttää jatkossakin saldon tositevaikutuksen mukaisesti sinä ajankohtana, jolloin jaksotusmuutos on tehty.

Yrityksen lomasaldot

Kaikkia palkansaajia koskevalta yhteenvedolta näet palkansaajien tiedot tiiviinä koosteena. Voit nähdä heti esimerkiksi sen, paljonko palkansaajilla on vielä lomapäiviä pidettävissä tai paljonko yrityksellä on maksamatonta lomapalkkaa kertyneenä. Näet myös kenellä on suunniteltuja lomapäiviä, jos ne on kirjattu Netvisorin tuntikirjauksiin.

Lomasaldot palkansaajittain

Raportilla voi tarkastella kunkin palkansaajan tietoja yksityiskohtaisemmin. Porautuminen palkansaajan tietoihin kannattaa esimerkiksi silloin kun halutaan selvittää, miten maksamattoman lomapalkan saldo on muodostunut. Kunkin tiedon osalta voidaan porautua tarkemmin tarkastelemaan juuri kyseistä tietoa. Näin voidaan keskittyä paremmin siihen, mitä ollaan tarkastelemassa. On myös mahdollista avata kaikki palkansaajan tiedot nähtäväksi kerralla.

Kaikkien tietojen osalta raportti sisältää tiedon saldon kertymisestä joko alkusaldojen tai laskennan kautta; saldon vähenemisen lomien kirjaamisen, pitämisen ja maksamisen kautta sekä kumulatiivisen tilanteen kertymien ja vähennysten suhteesta ko. ajankohtana.

Lomapalkan ja lomarahan osalta kertymät ja maksetut summat näytetään lomalaskentatavoittain käsiteltyinä.

Lomatapahtumien raportti on nähtävissä vain uudistetussa lomalaskennassa. Jos et ole vielä siirtynyt uuden lomalaskennan pariin ja kiinnostuit raportista, ota uudistettu lomalaskenta käyttöön ensin. Tietoa käyttöönotosta löydät

Mitä mieltä olet raportista? Anna palautetta uudistuksesta esimerkiksi kommentoimalla alle.

Login or Signup to post a comment