Maiju Soljasalo

Lomalaskennan vinkit

12-11-2021 6:35 pm posted by Maiju Soljasalo

Ohessa tarjottu vinkit usein kysytyistä kysymyksistä koskien uutta lomalaskentaa.

  • Palkkamallien päivittäminen uutta lomalaskentaa varten ja raportointi
  • Historiatiedot, maksettu lomapalkka ja lomaraha
  • Historiatietoihin syötettävät palkkatiedot
  • Lomapalkkajaksotuksen laskennan peruste työnantajan kuukausi-ilmoituksilla
  • Mistä tulevat palkkalaskelmalle "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja miten näitä voi muokata?
  • Miten voi korjata maksettua lomapalkkaa lomapäiväkirjanpitoon?
  • Alkusaldoihin syötettävä lomapalkkajaksotus ja jaksotusmuutos menneisyyteen
  • Lomalaskennan alkusaldot ja ei lomalaskentatapaa -sarake
  • Laskennallinen ansio lomanmääräytymisvuodelta
  • KPA lomalaskentatavan työpäivät

Palkkamallien päivittäminen uutta lomalaskentaa varten ja raportointi

Lomapalkkalaskentaa varten käyttöönotossa päivitetään vanhat palkkamallit muuttamalla vanhan lomalaskennan palkkalajeilta "Laskenta"-kohdan valinta niin, että kaikissa näissä on jatkossa vaihtoehtona "Palkkalaji, jolla on manuaalinen laskenta (käytössä vain laskelmalle valittaessa)".

palkkamalli_kaaavat.PNG

Käyttöohje:Palkkamallin päivittäminen uutta lomalaskentaa käyttöönotettaessa – Netvisor tukiportaali

Historiatiedot, maksettu lomapalkka ja lomaraha

Palkanlaskennan käyttöönoton vaiheessa kohdassa ”9. Henkiöiden historiatietojen lisäys” lisätään aikaisemmin maksetut ansiot. Maksetut lomapalkka ja lomaraha lisätään myöhemmässä vaiheessa kohdassa ”11. Lomalaskennan alkusaldojen asettaminen”.

2.png

Lomalaskennan alkusaldoista maksetut  lomapalkat nousevat palkkalaskelman kumulatiivisiin tietoihin.

1.png

Historiatietoihin syötettävät palkkatiedot

Historiatietoihin lisätään ne palkkalajit, joiden arvoja halutaan käytettävän lomalaskentatavan laskentakaavassa.

Esimerkiksi edellisen lomanmääräytymisvuoden maksettavan vuosilomapalkan laskemiseen lomalaskentatavan kaavan avulla tarvitaan edellisenä vuonna ansaitut ansiot.

Lomalaskennan alkusaldoista ei voida laskea maksettavaa lomapalkkaa. Siksi ansiot on oltava laskettuna palkkalaskelmilla tai syötetty palkkojen historiatietoihin kuukausikohtaisesti.

19.png

Historiatietoihin syötetään esimerkiksi joulukuulle 2016 kumulatiivisesti palkkalajeittain ansaitut ansiot: Tuntityöansio, Iltalisä, yölisä…jne. joita ohjelma käyttää lomalaskentatavan kaavassa. Näin saadaan kesällä 2017 maksettavat vuosilomapäivät maksuun oikealla vuosilomapäivähinnalla. Ansiot voidaan syöttää myös kuukausikohtaisesti.

9.png

Lomapalkkajaksotuksen laskennan peruste työnantajan kuukausi-ilmoituksilla

Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Verottajalle tilitettävät muodostetaan edelleen palkanmaksupäivämäärän mukaan, mutta lomakertymä noudattavat palkkajakson päivämääriä. Lomakertymät voidaan laskettaa työnantajan kuukausi-ilmoituksilla erikseen verottajalle tilitettävistä tiedoista.

Esimerkki 1: Syyskuun palkkajakson 1.9.2017 - 30.9.2017 palkanmaksupäivämäärä on 30.9.2017. Palkkalaskelma on laskennan perusteena syyskuun lomakertymissä.

Esimerkki 2: Syyskuun palkkajakson 1.9.2017 - 30.9.2017 palkanmaksupäivämäärä on 15.10.2017. Palkkalaskelma on laskennan perusteena lokakuun kuukausi-ilmoituksella, mutta lomakertymän eurot muodostuvat syyskuun työnantajan kuukausi-ilmoituksen lomakertymiin ansainnan mukaan.

Käyttöohje: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa – Netvisor tukiportaali

palkkajaksot_laskennanperuste.png

Mistä tulevat palkkalaskelmalle ”Käytettävissä olevat lomapäivät” ja miten näitä voi muokata?

Palkansaajan palkkalaskelmalla näytetään "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä". "Käytettävissä olevat lomapäivät" tulevat palkkalaskelmalla Lomapäiväkirjanpidosta: Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito Lomapäiväkirjanpito – Netvisor tukiportaali

7.png

Lomapäiväkirjanpidosta voi tarkistaa ”Kertymät” –sarakkeesta ”Kertyneet lomapäivät” lomanmääräytymisvuosittain ”Raportti yhteensä” –riviltä, joka löytyy sivun lopussa. Alla olevassa kuvaesimerkissä edellisellä lomanmääräytymisvuodelta 2016 – 2017 palkansaajalle on kertynyt yhteensä lomapäiviä 30 päivää, joista on pidetty 4 päivää. Käytettäväksi jää yhteensä 26 lomapäivää.

6.png

Seuraavalla uusimmalla lomanmääräytymisvuodella 2017 – 2018 palkansaaja on pitänyt lomia 10 päivää lisää.

8.png

Näin palkansaajan palkkalaskelman pdf-tulosteen "Käytettävissä olevat lomapäivät" näytetään yhteensä 16 päivää, jotka hänellä on vielä käytettävissä.

Kertyneitä lomapäiviä Lomapäiväkirjanpidosta voi muokata lomalaskennan alkusaldossa "Kertyneet lomapäivät" -sarakkeeseen.

Alla kuva Lomapäiväkirjanpidosta: Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

20.png

Alla kuva Lomalaskennan alkusaldoista: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot. Kuvassa kaikki kertyneet lomapäivät ovat pitämättä, koska "Pidetyt lomapäivät" -sarake näyttää nollaa.

21.png

Lomapäiväkirjanpidossa Pidetyt lomapäivät voi muokata lomalaskennan alkusaldoissa "Pitämättömät lomapäivät" -sarakkeeseen. Alla kuva Lomapäiväkirjanpidosta, jossa Pidetyt lomapäivät 2,5 päivää.

22.png

Lomalaskennan alkusaldoissa muokkaa Pitämättömät lomapäivät 0 päivää, joka tarkoittaa että kertyneetn lomapäivät 2,5 päivää on pidetty. Lomalaskennan alkusaldoissa Kertyneet lomapäivät - Pitämättömät lomapäivät = Pidetyt lomapäivät.

23.png

Miten voi korjata maksettua lomapalkkaa lomapäiväkirjanpitoon?

Lomalaskennan alkusaldoihin syötetyt lomapalkka ja lomaraha tulevat näkyviin Lomapäiväkirjanpidossa kuukauden "Pidetyt ja maksetut" –sarakkeeseen, kuten alla olevassa kuvaesimerkissä esitetään. Ylempänä alla olevassa kuvassa näkymä Lomalaskennan alkusaldoista ja alempana Lomapäiväkirjanpidosta.

Käyttöohje lomalaskennan alkusaldoista: Lomalaskennan alkusaldot – Netvisor tukiportaali

5.png

Esimerkissä Lomalaskennan alkusaldoihin syötetty huhtikuulle 2017 maksettua lomapalkkaa 2000e ja lomarahaa 1000e.

3.png

Maksettu lomapalkka ja lomaraha näkyvät Lomapäiväkirjanpidossa huhtikuulla 2017 "Pidetyt ja maksetut" –sarakkeessa.

Mikäli maksettuja tai pidettyjä lomia tarvitsee korjata Lomapäiväkirjanpitoon, voi Lomalaskennan alkusaldoista muokata "Maksettu lomapalkka" ja "Maksettu lomaraha" –sarakkeita.

4.png

Login or Signup to post a comment