A

Aleksi Martikainen

Visma

Materiaalinhallinnan uudet ominaisuudet ja käyttötapaukset järjestelmäkäyttäjälle (käytännön vinkkejä)

30-09-2015 2:59 pm posted by Aleksi Martikainen

Hei,

 

Olemme julkaisseet kesän ja syksyn aikana paljon uutta Netvisorin materiaalinhallintaan, erityisesti varastonhallinta-palveluun liittyen. Tässä blogissa käydään läpi uudet asiat ja esitellään käyttötapauksittain miksi nämä on tehty.

 

Jokaisesta osiosta on luotu oma aihealueeseen liittyvä keskusteluosio, jonka yhteyteen toivomme palautetta ja keskustelua sekä omien käyttökokemusten ja käyttötapausten jakamista muille. Toivomme, että tällä tavalla voimme kannustaa jokaista tuottamaan arvoa toinen toisillemme järjestelmäkäyttöön liittyen. Keskusteluosioon pääset klikkaamalla kyseisen osion otsikossa olevaa linkkiä.

 

 

Sisältö lyhyesti:

 • Lähetekäsittelyyn on lisätty viivakoodit
 • Varastokäsittelystä poistetut tuotenimikkeet saadaan pois varastoraportoinnista
 • Varastokäsittelystä poistettujen tuotenimikkeiden keskihinta nollataan automaattisesti (=estetään myyntikokoonpanon virheellisen hankintahinnan laskenta alituotteilta)
 • Varastojen hallinta -sivu uudistettu
 • Hierarkkiset hyllypaikat ovat nyt mahdollisia varastokäsittelyssä ja raportoinnissa
 • Varastotapahtumariville ja varastotapahtumaraportille on lisätty uudet tietokentät:
  • eränumero
  • valmistuspvm (toimittajan)
  • viimeinen käyttöpäivä
 • Mallien käsittelyyn on lisätty mahdollisuus määrittää mallien ominaisuuksille järjestys, jolloin mallinimikkeet saadaan haluttuun järjestykseen tuotelistauksessa, käsittelykorissa ja varastoraporteilla
 • Korjattu reskontraoikeuksien hankintahinnan käyttöoikeusasetus kunnioittamaan myös ostotilauskäsittelyä
 • Korjattu varastoraportilla "Varastonarvostusraportti varastotileittäin" alkusaldo ja varaston muutos näkymään raportilla oikein 

Lähetekäsittelyyn on lisätty viivakoodit

 

Tämä on ollut erityisen toivottu ominaisuus.

 

Ratkaisee ongelman: Myyntitilauksesta tulostetaan lähete ja laitetaan tavaran matkaan asiakkaalle. Tavaran vastaanotossa voidaan käyttää lähetteen viivakoodia viivakoodin lukijalla, jolla asiakas kirjaa lähetyksen tuotteittain omaan järjestelmäänsä automaattisesti ilman manuaalisia työvaiheita ja ehkäisee myös mahdolliset käyttäjävirheet.

 

Käyttötapaus: Tulostetaan Netvisorista myyntitilaus ja valitaan pohjaksi lähete

lahete.jpg

 

Varastokäsittelystä poistetut tuotenimikkeet saadaan pois varastoraportoinnista

 

Varastoraportilta voidaan määritellä näkyvätkö ne tuotteet varastoraportilla, jotka käyttäjä on merkinnyt ei-varastoitaviksi (oletuksena ne ovat piilossa automaattisesti).

 

Ratkaisee ongelman: Netvisorin ongelma oli aikaisemmin, että varastosta poistetut tuotteet näkyivät varastoraportilla sotkemassa varastonarvoa, mikäli tuotteista on muodostettu varastotapahtumia. Lisäksi raporteilla näkyivät 0-saldoiset tuotteet turhaan. Ylimääräiset tuotteet, joilla oli saldoa, sotkivat varastonmuutoksen raportointia kirjanpitoa varten, jolloin kirjanpitäjä joutui erittelemään raportilta ylimääräiset tunnusluvut manuaalisesti. Korjaus poistaa tämän ylimääräisen työvaiheen ja raportin sisältöä ylimääräisistä tuotteista.


Käyttötapaus:
Poistetaan tuotekortilta "varastoitava" -asetus ja tulostetaan mikä tahansa varastoraportti. Ei-varastoitavat tuotteet on piilotettu raportilta.

 

2.jpg

 

Varastokäsittelystä poistettujen tuotenimikkeiden keskihinta nollataan automaattisesti

 

Tuotteen varaston keskihinta nollataan nyt automaattisesti, kun tuote asetetaan tuotekortilta ei-varastoitavaksi. Tämä on yleinen käyttötapaus, kun tuote poistetaan varastosta, mutta edelleen raportoidaan tuotteella olevan keskihinta. Keskihinta lasketaan tuotteelle automaattisesti uudestaan varastotilanteen mukaan, mikäli se asetetaan jälleen varastoitavaksi

 

Ratkaisee ongelman: Ei-varastoitavalla tuotteella käytettiin virheellisesti tuotteen laskennallista keskihankintahintaa myyntikäsittelyssä, mikäli sellainen löytyi tuotteen takaa. Ei-varastoitavalla tuotteella olisi pitänyt käyttää käyttäjän itsensä syöttämään hankintahintaa. Tästä aiheutui 2 ongelmaa:

 1. Kate- ja provisiolaskennassa sekä -raportoinnissa käytettiin virheellistä arvoa silloin, kun myyntituote oli muutettu varastoitavasta nimikkeestä ei-varastoitavaksi.
 2. Samassa prosessissa muuttamalla varastoitavasta tuotteesta ei-varastoitavaksi koostteuotekäsittelyä varten, laskettiin alituotteen arvo koostuotteen hankintahintaan edelleen tuotteen keskihinnasta eikä käyttäjän syöttämästä hankintahinnasta, jolloin koostetuote sai virheellisen arvon.

 

Käyttötapaus: Poistetaan tuotekortilla varastoasetus, jolloin keskihinnasta poistuu automaattisesti merkinnät kannasta

 

3.jpg

 

Varastojen hallinta -sivu uudistettu

 

Tämä on osana varastonhallinnan kokonaisvaltaista uudistamista, jossa vanhoista näkymistä siirrytään uusiin käyttökelpoisempiin näkymiin. Tämä sivu uudistettiin hierarkkisten hyllypaikkojen kehittämisen yhteydessä oheistuotoksena, jotta hyllypaikkakäsittelylle saatiin riittävät näkymät.

 

Käyttötapaus: Accounting -> Myynti -> Varastonhallinta -> Varastot (menuvalikossa)

4.jpg

 

 

Hierarkkiset hyllypaikat ovat nyt mahdollisia varastonkäsittelyssä ja -raportoinnissa

 

Varastoon voidaan määrittää varastokohtaiset hyllypaikat maksimissaan neljässä hierarkkisessa tasossa. Tuote voidaan asettaa tuotekortilta käsin jokaisen yrityksen varaston hyllypaikalle käsittelyyn, jolloin sitä käsitellään aina tällä varastokohtaisella hyllypaikalla, mikäli tuotetta kirjataan useampaan varastoon esim. varastosiirtokäsittelyssä. Varastoraportointiin on lisätty hyllypaikka.


Ratkaisee ongelman: Netvisorissa hyllypaikkakohtainen varastokäsittely oli aikaisemmin monilta osin puutteellinen ja hyllypaikkojen hierarkkiaa ei ollut. Nyt hyllypaikkakäsittely mahdollistaa tuotteen hallitsemisen isoissa varastoissa helpommin, kun varasto voidaan hierarkian avulla jakaa alueisiin, vyöhykkeisiin, hyllyihin ja edelleen tarkkaan tuotteen paikkaan hyllyssä, jolloin varastomies löytää tuotteen helposti ja nopeasti Netvisorin varastoraportoinnin avulla. Inventaario voidaan tehdä nyt myös hyllypaikkatasolla, kun järjestelmästä saadaan ulos hyllypaikkakohtaiset saldot.

 

Käyttötapaus1: Luodaan uusi hyllypaikka, siirretään se oikeaan hyllypaikkaryhmään ja asetetaan se hierarkiassa oikeaan paikkaan

5.jpg

 

Käyttötapaus2: Valitaan tuotteelle varastokohtaiset hyllypaikat tuotekortilta

6.jpg

 

Käyttötapaus3: Muodostetaan varastotapahtuma tuotteesta, jolle on määritelty varastokohtainen hyllypaikka ja tarkastellaan hyllypaikkaa varastoraportilta

 

7.jpg

 

 

Varastotapahtumariville ja varastotapahtumaraportille on lisätty uudet kentät: eränumero, valmistuspvm (toimittajan) ja viimeinen käyttöpäivä

 

Nämä kaikki kolme tietokenttää liittyvät meneillään olevaan tuote-eräkäsittelyn kehittämiseen Netvisoriin, jossa tuote-eräseurannassa pitää pystyä määrittämään tuote-erälle tarvittavia tietoja.

 

Ratkaisee ongelmat:

 1. jonkinnäköinen tunniste eli eränumero, jota käytetään tuote-erän haussa raportoinnissa ja linkityskäsittelyssä, kun käyttäjä kohdentaa myyntitapahtumaa vastaavaa varastoriviä haluttuun hankintaerään varastossa
 2. valmistuspvm, jotta tiedään milloin toimittaja on valmistanut erän (käyttötapaus, jossa toimittajalta saadaan tarkka tieto valmistuserästä sen vanhemisen laskentaa varten)
 3. tuote-erän viimeinen käyttöpäivä, jotta tiedetään mitä erää pitää vähentää varastosta ensin

 

Käyttötapaus: Lisätään valmistuspvm, viimeinen käyttöpäivä ja eränumero varastotapahtumalle ja katsotaan tallennettua varastotapahtumaa varastoraportilta

8.jpg

 

 

Mallien käsittelyyn on lisätty mahdollisuus määrittää mallien ominaisuuksille järjestys, jolloin mallinimikkeet saadaan haluttuun järjestykseen tuotelistauksessa, käsittelykorissa ja varastoraporteilla

 

Ratkaisee ongelman: Aikaisemmin järjestelmä on generoinut mallien muodostamisen yhteydessä niiden ominaisuuksiin perustuvan mallinimikkeen siinä järjestyksessä, kun ominaisuudet on haettu päätuotteen tuotekortilla käsittelyyn eikä käyttäjällä ole ollut mahdollisuutta muuttaa mallien järjestystä jälkikäteen. Ja koska listausnäkymissä tai varastoraporteilla tuotteet listataan aakkosjärjestyksessä nimikkeen mukaan ovat mallit olleet useasti epäloogisessa järjestyksessä, mikä on haitannut mallien käsittelyä liiketapahtumilla, inventoinnissa ja tietojen päivityksen yhetydessä. Ongelma on korostunut mitä isompia mallijoukkoja käyttäjä on joutunut käsittelemään. Nyt mallien ominaisuudet voidaan asettaa käyttäjän toimesta järjestykseen, jonka perusteella mallin tuotenimike muodostuu ominaisuuksien perusteella haluttuun järjestykseen, ja mallit saadaan edelleen haluttuun järjestykseen tapahtumakäsittelyssä.

 

Käyttötapaus: lisätään päätuotteen tuotekortilla ominaisuudet, asetetaan niille järjestysnumero ja päivitetään olemassa oleville malleille ominaisuudet haluttuun järjestykseen mallinimikkeille

 

9.jpg

 

10.jpg

 

 

11.jpg

 

Uusien ominaisuuksien lisäksi varastoraportointiin on tehty muutama korjaus

 

Korjattu reskontraoikeuksien hankintahinnan käyttöoikeusasetus kunnioittamaan myös ostotilauskäsittelyä

 

Ratkaiseen ongelman: Käyttäjä on tähän asti päässyt virheellisesti näkemään ja joissain tapauksissa jopa päivittämään hankintahintaa, vaikka reskontraoikeuksista tätä hänelle ei olisi annettu. Käyttäjä ei jatkossa näe hankintahintaa eikä pääse käsittelemään prosesseja, joilla voidaan muuttaa hankintahintaa vahingossa, kun reskontraoikeuksista on käyttäjälle tehty määritys "Ei oikeutta hankintahintaan".

 

Käyttötapaukset:

 1. Kaikissa kentissä, joissa hankintahinta raportoidaan, on piilotettu käyttäjältä ostotilauskäsittelyssä
 2. Prosessit, joissa hankintahintaan voidaan tehdä muutoksia:
  1. Valinta hankintahinnan päivittämisestä ostotilausriviltä tuotteen takana olevaan toiminttajakohtaiseen hankintatietoon on estetty, jolloin käyttäjä, jolla ei ole oikeutta hankintahinnan käsittelyyn, ei pääse muuttamaan tuotteen taakse asetettuja hankintahintatietoja
  2. Ostolaskun ja ostotilauksen linkityskäsittely on estetty käyttäjiltä, joilla ei ole oikeutta hankintahinnan käsittelyyn

 

Korjattu varastoraportilla "Varastonarvostusraportti varastotileittäin" alkusaldo ja varaston muutos näkymään raportilla oikein

 

Ratkaisee ongelman: Tunnusluvut laskettiin aikaisemmin virheellisesti, mikäli kirjaus oli tehty haettavan ajanjakson ulkopuolella, vaikka toimituspäivämäärä oli raportin hakuehdoissa mukana.

 

 

 

 

Syysterkuin,

 

Aleksi Martikainen

Business Analyst - Enterprise Processes

Netvisor Developement

Login or Signup to post a comment