S

Sini Alamäki

Uudistettu lomalaskenta käytettävissä myös nykyasiakkailla

27-04-2017 4:03 pm posted by Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistus on nyt otettavissa käyttöön myös nykyisille asiakkaillemme.

Uudistuneiden toimintojen käyttäminen edellyttää uuden lomalaskennan käyttöönottoa nykyasiakkaillemme. Kätevimmin pääset käyttöönottoon widgetistä:

widget.png

Käy läpi käyttöönoton neljä vaihetta ja uudistuneet toiminnot ovat käytettävissä yrityksessä osana normaalia palkkaprosessia:

Käyttöönoton vaiheet kuitattu.pngTukea käyttöönoton vaiheiden läpikäymiseen saat ohjesivulta: Netvisor tukiportaali 

Isona erona nykyiseen on palkanlaskennan ja lomalaskennan hallintojen eriyttäminen omiksi toiminnoiksi, jotka vastaavat monipuolisesti asiakkaiden vaativiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Palkanlaskentaprosessissa ja kuukausittaisissa velvoitteissa laskentaprosessit toimivat jouhevasti yhdessä.

Lomalaskentatavat

Lomien käsittely perustuu jatkossa lomalaskentatapoihin. Uudistuksen myötä lomiin liittyvät kaavarakenteet on eriytetty palkkamalleista ja toimivat lomalaskentatavoilla, joissa hallitaan vuosilomapäivän hinnan, maksavien lomapalkkalajien ja lomapalkkajaksotuksen kaavat.

Nämä lomalaskentatavat saa helposti käyttöön valmiiden mallien avulla. Malleja on tuettu vuosilomalain tarpeiden mukaan kuukausipalkalle, keskipäiväansiolle, prosenttiperusteiselle laskennalle ja lomakorvaukselle. Valmiilta malleilta löytyy myös LomaKTA. Voit muokata valmiita malleja tarpeesi mukaan ja kopioida laskentatapoja myös toisista hallinnoimistasi yrityksistä.

Palkanlaskentaprosessi

Lomapäivien käsittelyä palkanlaskentaprosessissa on tarkennettu ja lomarahan käsittely on selkeämmin eriytetty lomapalkasta. Lomapalkkavelka vähennetään kirjanpidosta heti lomapalkkaa maksettaessa. Palkanlaskentaprosessiin on lisätty myös toiminto päättyvän työsuhteen käsittelyä varten.Lomapalkkajaksotus ja lomapäiväkirjanpito

Olemme parantaneet ja selkiyttäneet lomiin liittyvää kirjanpidon käsittelyä. Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Jaksotusmuutoksen tarve näytetään lomapalkkajaksotusta tehdessä selkeästi ja muutos voidaan tehdä palkansaajakohtaisesti. Aiempiin kuukausiin tehty jaksotusmuutos esitetään selkeästi raporteilla sekä tositteella niin lomapalkkajaksotuksen kuin sivukulujenkin osalta.


S

Sini Alamäki

27-04-2017 4:31 pm posted by Sini Alamäki

Uuden lomalaskennan käyttöönotto on poikkeuksellinen työtehtävä palkanlaskijan arjessa. Haluamme häiritä teitä ylimääräisellä mahdollisimman vähän. Toivonkin teiltä ohjelmaa käyttäviltä vinkkejä siitä, miten käyttöönotto tehdään mahdollisimman jouhevasti.

Kerro oma vinkkisi täällä Lomalaskennan kysymykset ja vinkit

S

Sini Alamäki

29-03-2018 9:45 am posted by Sini Alamäki

Uudistetun lomalaskennan käyttöönottoa on helpotettu. Jatkossa käyttöönoton vaiheessa 2, jossa muokataan vanhan lomalaskennan palkkalajeja, ei tarvitse kuin muuttaa vanhoilta palkkalajeilta "Laskenta"-kohtaan vaihtoehdoksi "Palkkalaji, jolla on manuaalinen laskenta (käytössä vain laskelmalle valittaessa)".

Käyttöönoton vaiheissa ohjeteksti on päivitetty tämän uuden ohjeen mukaiseksi.

Login or Signup to post a comment