S

Sini Alamäki

Lomapalkan maksaminen vanhoilta lomavuosilta

01-06-2017 4:04 pm posted by Sini Alamäki

Uuden lomalaskennan julkaisun yhtenä toimintona on ollut vuosilomapäivän hinnan automaattinen hakeminen myös vanhoilta lomanmääräytymisvuosilta. Palkanlaskijan ei tarvinnut tehdä manuaalisia toimenpiteitä maksaakseen lomapalkkaa useamman lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneistä lomista. Tämä on ollut tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa palkansaajalla on vanha talviloma vielä pitämättä ja seuraavan kesäloman lomapalkkaa maksetaan.

Olemme joutuneet palauttamaan tämän toiminnallisuuden ennalleen vanhan lomalaskennan kaltaiseksi. Palauttaminen tehtiin, koska havaitsimme uudella toiminnallisuudella olevan mahdollisesti epätoivottua vaikutusta muualle palkanlaskentaan. Toiminnallisuutta aiemmin hyödynnettäessä laskenta on toiminut oikein eikä tämä aiheuta toimenpiteitä asiakkaillemme.

Toimi näin, jos haluat maksaa lomapalkkaa useamman vuoden ajan kertyneistä lomista ja käyttää näillä eri vuosilomapäivän hintaa:

1. Palkkaperusteiden tarkistamisen yhteydessä aseta maksettavien lomapäivien määräksi maksettavan lomapalkan mukaisesti.

2. Tallenna ja muodosta palkkalaskelma

3. Palkkalaskelman muokkaamisen yhteydessä valitse "Lisää uusi palkkalajirivi"-valikosta maksavan lomapalkan palkkalaji.

Lisää palkkalaji.png

4. Aseta määräksi niiden päivien kappalemäärä, jotka maksetaan eri vuosilomapäivän hinnalla. Aseta a-hinnaksi käyttämäsi vuosilomapäivän hinta. Halutessasi anna selitteeksi esimerkiksi lomanmääräytymisvuosi, jolla lomapäivät on ansaittu. Tallenna muutokset.

5. Muokkaa automaattisesti luotua lomapalkkariviä vähentämällä määrästä niiden päivien määrä, joka lisättiin omaksi rivikseen.

6. Tarkista lopuksi, että manuaalisesti muokattujen päivien määrä on sama kuin alun perin on asetettu palkkalaskelmien muodostamisen yhteydessä. Tarkistaminen on helppoa esimerkiksi "Palkkalaskelman lisätiedot"-välilehdeltä.

Toimintaohje koskee vain muita kuin kuukausipalkkaisen lomalaskentaa. Kuukausipalkkaisella päivän hinta lasketaan automaattisesti jatkossakin kuluvan hetken kuukausipalkasta.

Tulemme palaamaan automaattiseen hinnan hakemiseen useamman vuoden osalta loppuvuodesta. Viestimme tästä lisää sitten kun muutos on ajankohtainen.


M

Minna Seistilä

30-06-2017 8:45 am posted by Minna Seistilä

Tähän muutokseen liittyen myös "Laske lopputili" -toiminnossa on virhe. Painike ei tällä hetkellä tee valittuja toimintoja lainkaan, joten lopputilin yhteydessä maksettavat Lomapalkka, Lomaraha ja Lomakorvaus tulee käsitellä laskelmalla manuaalisesti.

Pahoittelemme virhetilannetta uudessa toiminnossa. Ilmoitamme heti kun tarkka julkaisupäivä korjaukselle on vahvistettu.

M

Minna Seistilä

28-07-2017 8:15 am posted by Minna Seistilä

"Laske lopputili" -toiminnossa ollut virhe on nyt korjattu ja toiminto on käytettävissä normaalisti.

Login or Signup to post a comment