S

Sini Alamäki

Osa-aikaisen työntekijän palkanlaskenta

22-02-2018 4:03 pm posted by Sini Alamäki

Viikkotyöaikaa on perinteisesti hallittu palkkamallin "Työajan kirjaus"-välilehdellä (Palkat - Palkkamallien hallinta - Valitun palkkamallin "Työajan kirjaus"-välilehti ja "Viiden työpäivän viikkotyöaika"-kenttä). Tämä kenttä ohjaa myös liukumien laskennassa sitä, mihin tehtyä tuntikirjausta verrataan.

Työntekijän työsuhteelle voidaan nyt tallentaa myös henkilökohtainen työaika "Säännöllinen työaika"-kenttään. Jatkossakin tieto voidaan antaa palkkamallille koostetusti kaikille palkansaajille. Jos työntekijä tekee lyhennettyä työviikkoa tai muuten muista poikkeavaa työaikaa, voidaan hänelle antaa tieto työsuhteelle. Liukumien laskennassa käytetään hänen kohdallaan tätä työsuhteelle annettua arvoa.

Työsuhteiden tietoja voi tarkastella palkansaajalistauksessa koostetusti.

Tuntikirjauksissa esimerkin palkansaajat ovat tehneet samanlaiset työviikot. Kikka työskentelee kokoaikaisena ja hänelle liukumat käsitellään palkkamallin asetuksen mukaisesti, koska yliajavaa tietoa ei ole annettu työsuhteelle. Tämä on jo aiemmin käytössä ollut tapa. 

Ossi taas on osa-aikainen ja tekee 30 viikkotunnin sopimuksella töitä. Tämä tieto on asetettu työsuhteelle, katso ylempi kuva. Ossille liukumaa kertyy kaikilta muilta päiviltä paitsi keskiviikolta, joka on ollut hänen työsopimuksensa mukainen työpäivä.

Palkanlaskennassa molemmat henkilöt voidaan käsitellä samassa prosessissa eikä viikkotyöajan eroavaisuus vaikuta laskentaan tai valittaviin asetuksiin.

Tulorekisterin tullessa ensi vuoden alussa tämä tieto tullaan toimittamaan ilmoituksille työsuhteelta, jos tieto on annettu ja palkkamallilta, jos tietoa ei ole annettu ja se löytyy palkkamallilta. Tieto on tulorekisteri-ilmoituksella vapaaehtoinen, mutta suositeltavaa antaa, jotta tietojen hyödyntäjät voivat saada kerralla kaikki tarvitsemansa tiedot.

Login or Signup to post a comment