M

Minna Seistilä

Visma

Kilpailukykysopimus ja Netvisor työajanseuranta

17-02-2017 11:06 am posted by Minna Seistilä

Hei,

Vuosittainen työaika piteni tänä vuonna 24 tunnilla Kilpailukykysopimuksen seurauksena. Työajan pidentämisen toteuttamiseen on keksitty monia eri tapoja eri yrityksissä. Sen vuoksi tarvitaan myös monia eri tapoja miten muutos huomioidaan Netvisorin työaikakirjauksissa. Alla on käyty lyhyesti läpi muutamia vaihtoehtoja:

1. Muutos viikkotyöaikaan. Säännöllinen viikkotyöaika määritellään palkkamallin asetuksissa, jota voidaan muuttaa jos lisääntynyt työaika jaetaan viikkotyöaikaan tasaisesti koko vuodelle. Tällöin esimerkiksi 37,5 h työviikon pituudeksi tulisi 38 h. Tässä ratkaisussa tulee huomioida, että viikkotyöajan muuttaminen vaikuttaa liukumalaskentaan. Joten mikäli liukumaseuranta on käytössä ja viikkotyöaikaa muutetaan, tulee palkansaajan perustietoihin määrittää liukumalaskennalle alkamispäivä ja antaa alkusaldo, mistä uudella viikkotyöajalla jatketaan liukumalaskentaa.

2. Negatiivinen liukumakorjaus. Jos lisääntynyt työaika halutaan vähentää työntekijän liukumasaldosta, kirjaus voidaan tehdä vuoden alussa yhdellä kirjauksella. Kirjaus tehdään erillisellä kirjauslajilla, jolla on vaikutus liukumalaskentaan, mutta ei työaikaan. Kirjauslajilla kirjataan työpäivälle saldoa -24 h, jolloin kokonaisliukuma kirjaushetkellä pienenee. Mikäli liukumaseuranta ei aiemmin ole ollut Netvisorissa käytössä, voidaan palkansaajan perustietoihin merkitä liukumalaskenta alkavaksi 1.1.2017 ja antaa aloitussaldoksi suoraan -24 h.

3. Kiky-tuntien kirjaaminen ilman vaikutusta liukumiin. Kun työntekijä tekee kiky-tunteja tai muuta sovittua aktiviteettiä, hän kirjaa tunnit normaalisti työaikakirjauksiin. Kirjaus tehdään omalla kirjauslajilla, joka ei vaikuta liukumalaskentaan. Tällöin pystytään raportoimaan paljonko kiky-tunteja on tehty, mutta niillä ei ole vaikutusta normaaliin liukumalaskentaan.

Onko teillä päädytty johonkin muuhun ratkaisuun? Kertokaa ratkaisustanne, niin mietitään yhdessä miten teidän tapanne saadaan ratkaistua Netvisorin työaikakirjauksiin.

Login or Signup to post a comment