J

Jani Korhola

Viikkopäivitys 10.6.2021 - julkaisutiedote

10-06-2021 3:08 pm posted by Jani Korhola

Myynti

 • Lisäsimme myyntilaskuluetteloon ja myyntilaskunäkymään tiedon laskulla mahdollisesti olevista maksamattomista perintäkuluista. Tieto näkyy "Lisättävä perintäkulu" -sarakkeessa.

 

Jälleenlaskutus

 •  Lisäsimme Avoimiin ostolaskuihin ja ostolaskuluetteloon uuden sarakkeen "Jälleenlaskutettu" ja uuden hakuehdon, jolla voidaan hakea jälleenlaskuttamattomat ostolaskut.

 

eScan

 • Korjasimme ongelman, jossa käyttäjä pystyi lähettämään sähköpostitse eScan-dokumentteja perusyritykseensä, vaikka hänellä ei ollut enää oikeutta yritykseen.

 

Ostotilaukset

 • Mahdollistimme eränumeroseurannan varastoitaville tuotteille ostotilauksen vastaanottokäsittelyn yhteydessä. Toimituksen vastaanottonäkymään on lisätty uudet sarakkeet seuraaville tiedoille:
  • Eränumero
  • Valmistuspäivä
  • Pakkauspäivä
  • Parasta ennen
  • Viimeinen käyttöpäivä
 • Sarakkeiden näkyvyyttä voi päivittää toiminnon "Näytä sarakkeet" kautta. Vastaanottonäkymässä annetut tiedot päivittyvät ostotilauksen varastotapahtumiin.
 • Vastaavat erätiedot voidaan antaa rajapinnan ostotilauksen lisäykseen ja editointiin käytettävän resurssin "purchaseorder.nv" rivejä käsittelevissä osioissa. Katso esimerkki tiedotteen kohdasta "Rajapinta"

 

Avoimet ostovelat

 • Korjasimme Avoimet ostovelat -raportilla olleen toimimattomuuden liittyen raportilla käytettävään rivien järjestämiseen. Avoimet ostovelat -raportti näytti ostovelat oikein valinnan "Kirjauspäivä" tai "Laskupäivä" mukaisesti, mutta mikäli avatulta raportilta järjesti tapahtumia "Kirjauspäivä" -sarakkeesta, ilmeni virhe, eikä raportti enää huomioinut kirjauspäivä -valintaa.

 

Palkat

 • Korjasimme palkansaajalistauksen rivien järjestämisen "Syntymäaika" ja "Perustamisajankohta" sarakkeilla toimimaan oikein.
 • Korjasimme tilanteen, jossa palkanlaskennan velvoitteet näkyivät virheellisesti aktiivisina välilehtinä Oma-aloitteisten verojen rinnalla, vaikka Palkat-palvelu ei ollut käytössä.
 • Palkansajaalistauksen sarakevalintoihin on lisätty Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus, Ryhmähenkivakuutus ja Muu vakuutus. Näiden avulla näet, mihin vakuutuksiin palkansaajat ovat liitettyinä.
 • Palkkalajilta on poistettu turhana laatikko, josta näki palkkalajin ohjaukset työnantajasuorituksille ja vuosi-ilmoitukselle.
 • Kirjanpidon asetuksista on poistettu turhaksi jäänyt "Työnantajasuoritusten verokausi" -asetus.
 • Palkansaajan perustiedoissa näytetään virhetilanne, jos hänen ennakon velkatiliksi on valittuna tili, joka on sittemmin poistettu käytöstä. Tilanne ei estä palkansaajan tietojen muokkaamista. Palkansaajan velkatilin vaihtaminen korjaa tilanteen.

 

Laskujen Finvoice-tuonti

 • Teimme seuraavat parannukset Finvoice-muotoisten myyntilaskujen tuontiin tietojen tuonnin "Lasku/suoritus XML" osioon:
  • Laskuun liittyvän tilausnumeron tuonti otsikkotason lisäksi rivitasolla.
   • Otsikkotason tilausnumerotieto osiossa <OrderIdentifier></OrderIdentifier>
   • Rivitason tilausnumerotieto osiossa <RowIdentifier></RowIdentifier>
  • Sähköposti- ja verkkolaskuosoitteet luotavalle asiakaskortille.
   • Sähköpostiosoite menee asiakaskortin kentän "Sähköposti" lisäksi myös kenttään "Sähköpostilaskuosoite".
   • Verkkolaskuosoite luetaan Finvoice-aineiston osiosta "MessageTransmissionDetails" ja lisätään aina kun operaattori on Netvisorin tukema.
  • Laskentakohdetuonti oletuksena päällä kaikilla yrityksillä
   • Asetuksen saa tarvittaessa pois päältä

 

Rajapinta (API)

 • Lisäsimme toimittajan / toimittajalistauksen noudon rajapintaresurssille (getvendor.nv) mahdollisuuden hakea kaikki toimittajat, joiden tietoja on muokattu annetun aikaleiman jälkeen.
 • Esimerkki 
  • Haku aikaleimalla: getvendor.nv?changedsince=2021-05-01T00:00:00
  • Haku päivämäärällä: getvendor.nv?changedsince=2021-05-01
  • Vastaus
   • <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
    <Root>
    <ResponseStatus>
    <Status>OK</Status>
    <TimeStamp>28.5.2021 9:19:59</TimeStamp>
    </ResponseStatus>
    <Vendors>
    <Vendor>
    <NetvisorKey>2</NetvisorKey>
    ...
  • Katso lisää ohjeestamme.
 • Mahdollistimme asiakkaan tuontiin käytetävässä rajapintaresurssissa "customer.nv" uutena saldoraja tiedon määrittelemisen elementissä "balancelimit".

  Esimerkki:

  ...
  <CustomerAdditionalInformation>
  <Comment>comment</Comment>
  <CustomerAgreementIdentifier />
  <ReferenceNumber>123</ReferenceNumber>
  <YourDefaultReference>Oletusviite</YourDefaultReference>
  <DefaultTextBeforeInvoiceLines>Oletusteksti ennen laskurivejä</DefaultTextBeforeInvoiceLines>
  <DefaultTextAfterInvoiceLines>Oletusteksti laskurivien jälkeen</DefaultTextAfterInvoiceLines>
  <DefaultPaymentTerm NetvisorKey="2">14 päivää netto</DefaultPaymentTerm>
  <TaxHandlingType>countrygroup</TaxHandlingType>
  <BalanceLimit>5000</BalanceLimit>
  ...

 • Mahdollistimme myyntilaskun ja myyntitilauksen tuonnissa käytettävälle rajapintaresurssille "salesinvoice.nv" rivikohtaisen tilausnumerotiedon tuonnin.
  Esimerkki:
  ...
  <salesinvoiceproductline>
  <productidentifier type="netvisor">5</productidentifier>
  <productname>Tuote1</productname>
  <productunitprice type="net">20</productunitprice>
  <productunitpurchaseprice type="net">8</productunitpurchaseprice>
  <productvatpercentage vatcode="KOOS">24</productvatpercentage>
  <salesinvoiceproductlinequantity>2</salesinvoiceproductlinequantity>
  <salesinvoiceproductlinediscountpercentage>0</salesinvoiceproductlinediscountpercentage>
  <salesinvoiceproductlinefreetext>Description</salesinvoiceproductlinefreetext>
  <salesinvoiceproductlinesum>496</salesinvoiceproductlinesum>
  <accountingaccountsuggestion>3000</accountingaccountsuggestion>
  <skipaccrual>0</skipaccrual>
  <dimension>
  <dimensionname>Työt</dimensionname>
  <dimensionitem>Omat</dimensionitem>
  </dimension>
  <deliveryDate format="ansi">2020-5-29</deliveryDate>
  <OrderNumber>1232</OrderNumber>
  ...
 •  Lisäsimme mahdollisuuden tuoda erätietoja rajapinnan ostotilauksen lisäykseen ja editointiin käytettävän resurssin "purchaseorder.nv" rivejä käsittelevissä osioissa:
  • "purchaseorderproductlinedeliverydetails" kun tilausrivi toimitetaan
  • "purchaseorderproductlinepartialdeliverycontent" kun tilausrivi osatoimitetaan
   Esimerkki:
   ...
   <PurchaseOrder>
   <PurchaseOrderLines>
   <PurchaseOrderProductLine method="edit" netvisorkey="595">
   <orderedamount>12</orderedamount>
   <deliverydate>2021-06-09</deliverydate>
   <purchaseorderproductlinedeliverydetails>
   <deliveredamount>7</deliveredamount>
   <deliveryreceiveddate format="ansi">2021-06-10</deliveryreceiveddate>
   <inventorybatchnumber>234</inventorybatchnumber>
   <inventorymanufacturedate format="ansi">2021-05-01</inventorymanufacturedate>
   <inventorypackagingdate format="ansi">2021-05-02</inventorypackagingdate>
   <inventorybestbeforedate format="ansi">2021-12-02</inventorybestbeforedate>
   <inventoryexpirydate format="ansi">2021-12-05</inventoryexpirydate>
   </purchaseorderproductlinedeliverydetails>
   </PurchaseOrderProductLine>
   ...
1 Comment

A

Anonymous

18-06-2021 2:26 pm posted by Anonymous

Hei,

 • Palkansajaalistauksen sarakevalintoihin on lisätty Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus, Ryhmähenkivakuutus ja Muu vakuutus. Näiden avulla näet, mihin vakuutuksiin palkansaajat ovat liitettyinä.
  • Voisikohan tuohon TyEL:iin saada myös tilityspisteen nimen kuten tapaturmavakuutuksen kohdalla?
Login or Signup to post a comment