Marja-Liisa Lohtander

Visma

Viikkopäivitys 26.3.2020 - julkaisutiedote

26-03-2020 5:16 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

 

Tällä viikolla julkaisimme seuraavat uudistukset ja korjaukset:

 

Myynti

 • Lisäsimme tarjouksen ja tilauksen lähetykseen mahdollisuuden, että niiden lähetys sähköpostilla onnistuu nyt myös useampaan sähköpostiosoitteeseen. Eli asiakkaan laskutussähköpostiosoitteessa voidaan käyttää useampaa laskutussähköpostiosoitetta. Osoitteet erotellaan toisistaan puolipisteellä.
 • Lisäsimme Myyntitilausluetteloihin käyttäjille valmiin "Omat tilaukset" -haun Laajennetun haun puolelle. 
 • Lisäsimme "Avoimet myyntilaskut" ja "Myyntilaskuluettelo" -näkymiin uuden sarakkeen "Laskutetut myyntitilaukset", josta pääsee porautumaan laskuun linkittyneille tilauksille. Tämän lisäksi näiden näkymien laajennettuun hakuun lisättiin hakuehdoksi "Laskutettu myyntitilauksesta" -tieto, jolla voidaan hakea valittuun tilaukseen linkitetyt laskut.
 • Lisäsimme myyntilaskuluettelosta ladattavaan Exceliin erilliseksi sarakkeeksi tiedon valuutasta.
 • Lisäsimme myös myyntilaskuluetteloiden "Avoimena" -sarakkeeseen porautumismahdollisuuden laskun suorituksiin.
 • Myyntilaskunäkymään lisäsimme selaustoiminnon, joka mahdollistaa laskujen selauksen id-numeroiden pohjalta laskunäkymästä myös silloin, kun on porauduttu yksittäiselle laskulle.
 • Myyntilaskun lisätiedot ovat nyt omassa modalissaan, joka avautuu laskunäkymän alalaidasta löytyvästä linkistä. Lisätietojen muokkaus on sallittu silloin, kun laskulla ei ole tositetta. Lisäksi toimintona on lisätietokenttien kopiointi asiakkaan takaa laskulle. Linkki lisätietoihin näkyy, kun yrityksellä on määriteltynä vähintään yksi myyntilaskulla näkyvä lisätietokenttä.
 • Lisäsimme myyntilaskuriville sarakkeen “tiliöintiehdotus”. Tiedon muokkaus on sallittu jos laskulla ei ole tositetta, lasku ei ole lukitulla kaudella, eikä lasku ole perinnässä. Laskun tosite muodostuu tiliöintiehdotusten mukaan.
 • Teimme muutoksen, jossa manuaalisen suorituksen lisääminen myyntilaskulle käsittelytavalla "Ylisuoritus" käyttää nyt tositteen kirjaukseen oletustileihin määritettyä ylisuoritusten tiliä selvittelytilin sijaan.
 • Korjasimme Sopimuslaskutuksen poistetun aineiston näkymässä aineistojen summan laskennan. Poistettujen aineistojen lukumäärä näkyi tietyissä tilanteissa väärin. 
 • Lisätty uuteen myyntilaskuliittymään "Myyntilaskun toiminnot" valikkoon toiminto "Lisää laskurivit tuoteluettelosta". Kyseisellä toiminnolla voidaan hakea tuotelistauksesta tuotteet, jotka lisätään laskulle.
 • Lisäsimme Myyntisuoritusnäkymään toiminnon, jolla kohdistamatta käsitellyn viitesuorituksen voi palauttaa takaisin kohdistettavaksi. On huomioitava, että suorituksen tosite pitää käsitellä manuaalisesti eikä sitä mitätöidä järjestelmän toimesta, koska sille voi olla kirjattuna useita suorituksia.
 • Lisäsimme Avoimiin myyntitilauksiin ja Myyntitilausluetteloon, niiden laajennettuun hakuun hakuehdoksi lisätietokentät. Samalla korjasimme virheen, jonka johdosta ilman CRM:ää ei lisätietokenttiä voinut syöttää tarjouksille ja tilauksille.
 • Korjasimme ongelman, jossa tiliotteelta uuden myyntisuorituksen kirjaus aiheutti ajoittain järjestelmävirhettä.
 • Korjasimme uuden myyntilaskunäkymän näyttämään myös bruttohintaiset tuotteet nettohintaisina kotimaisen rakennuspalvelun verokäsittelyä käyttävillä yrityksillä.

 

Ostot

 • Lisäsimme Avoimet ostolaskut -näkymään "Lisäksi näytä vain: Laskut, jotka voin maksaa tai vahvistaa" -rajauksen. Tällä käyttäjä voi rajata näkyviin vain laskut, joita ei ole vielä maksettu tai joiden maksuja ei ole vielä vahvistettu kokonaan.

 

Tuotteet ja varasto

 • Korjasimme ongelman, jossa varastoraporteilta ei onnistunut tallennetun laajennetun haun poistaminen.
 • Lisäsimme Laajennetun tuotehallinnan ryhmittelyperusteiden hallintaan mahdollisuuden tuoda ryhmittelyperusteita excelillä sekä kytkeä niitä tuotteisiin excelin kautta.
 • Muutimme Laajennetun tuotehallinnan tuotetietojen tuonnin tukemaan malleille englanti ja ruotsi -kielikäännöksiä. Mallin nimi tulee käännöksin mikäli käytetyille ominaisuuksille löytyy Netvisorista käännökset ja päätuotteelle annetaan tuonnissa käännökset.

 

Konsernit

 • Lisäsimme Konsernin tytäryritysten arkistoon mahdollisuuden poistaa arkistoitu tytäryritys arkistosta tytäryrityksen perässä olevasta 'ruksi' -toiminnosta. Konsernin tytäryritysten arkisto löytyy Konsernin hallinta -sivulta (Taloushallinto - Konsernit - Muokkaa). Mikäli poistaminen halutaan peruuttaa, tehdään se lisäämällä kyseinen tytäryritys ensin konserniin ja poistetaan se Tytäryritykset -kohdasta vastaavalla 'ruksi' -toiminnolla, jonka jälkeen voidaan valita että tytäryritys siirretään arkistoon.

 

Ohjelmistorajapinta

 • Päivitimme Severan ja Netvisorin välisen integraation tukemaan nykyistä laajempaa maalistaa, kun myyntilaskuja siirretään Severasta Netvisoriin. Maalistan tuettujen maiden joukosta löytyy nyt myös mm. Serbia ja Norsunluurannikko.

 

Login or Signup to post a comment