Marja-Liisa Lohtander

Visma

Vuoden 2021 tuloverolomakkeita julkaistu

25-02-2021 1:47 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

Julkaistut tuloverolomakkeet

 

Olemme julkaisseet seuraavat vuoden 2021 tuloverolomakkeet: 

 • 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
 • 4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus
 • 6C Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan ym. veroilmoitus

 

Vuoden 2021 liitelomakkeista on julkaistu:

 • 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista
 • 18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä
 • 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista
 • 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista
 • 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten
 • 67 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys - UUSI
 • 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
 • 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (EVL 6b§ 1-3 mom.)
 • 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot
 • 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä
 • 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta
 • 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

 

Myöhemmin julkaistavat tuloverolomakkeet

 

Verohallinnon aikataulun mukaan seuraavien lomakkeiden tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun aikana, jonka jälkeen lomakkeet muodostetaan myös Netvisoriin.  

 • 6A Elinkeinoyhtymä
 • 5 Veroilmoitus liikkeen- ja ammatinharjoittaja
 • 2C Metsätalouden veroilmoitus
 • 2 Maatalouden veroilmoitus 
 • 8B Luettelo elinkeinotoiminnan ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
 • 18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä

 

Muutamia huomioita

 

Vuoden 2021 6B -lomakkeella on kaksi uutta kohtaa: 

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys sekä 
 • Ulkomaisen tytäryhtiön tappiot (konsernivähennys)

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä haetaan liitelomakkeella 67 ja se on lisätty Netvisoriin.

 

Ulkomaisen tytäryhtiön tappioista annetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaan lisäselvitys vapaamuotoisella liitteellä. Tämän voi Netvisorissa tehdä siten, että Tilikausiarkistossa Tilikausikohtaisiin liitteisiin lisätään kyseinen lisäselvitys pdf-muodossa ja tämän jälkeen tämä kyseinen liite on mahdollista liittää tuloveroilmoitukseen mukaan Tuloveroilmoittamisen näkymässä kohdasta “Linkitä tiedostoja tilinpäätösarkistosta”. Tyypiksi valitaan “muu liite”.  

 

Tilikausiarkisto:

Tilikausiarkisto2.png

Tuloveroilmoittaminen:

Tuloveroilmoittaminen2.png

 
 
Login or Signup to post a comment