E

Erna Kangassalo

Visma

Tarkista pääkäyttäjäoikeudet Netvisorissa

08-10-2020 11:34 am posted by Erna Kangassalo

Tarkistathan, että jokaisessa yrityksessä tai asiakasyrityksessäsi on määriteltynä pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä vaaditaan Netvisorin sopimusuudistuksen astuessa voimaan ensi vuoden alkupuolella. 

 

Pääkäyttäjällä tarkoitetaan Asiakkaan tai Loppuasiakkaan nimeämää luonnollista henkilöä. Pääkäyttäjän oikeuksilla voi:

  • perustaa uusia käyttäjätunnuksia, 
  • lisätä tai poistaa Palveluosioita ja 
  • allekirjoittaa sopimuksia Palvelun sisällä.  

 

Pääkäyttäjärooli annetaan henkilölle, jolla on valtuudet toimia yrityksen edustajana Netvisoriin liittyvissä asioissa. Pääkäyttäjä voi tarvittaessa valtuuttaa muutoksia tehtäväksi käyttöoikeuksiin.

Näet yrityksen pääkäyttäjän "Käyttäjät ja roolit" -sivun "Hallitse yrityksen pääkäyttäjää" -linkin kautta. Tämän linkin takaa voidaan lisätä tai vaihtaa yrityksen pääkäyttäjä. Tämä voidaan tehdä KH -oikeuksilla.

 

Lue lisää käyttäjäoikeuksien hallinnasta »

 

FAQ:

Asiakkaille on ilmaantunut etusivulle kysymyksiä pääkäyttäjistä. Mitä on menossa ja millaisia ihmisiä tuohon pitäisi ilmoittaa?  Netvisorin sopimusuudistusta varten tarvitaan pääkäyttäjä joka voi allekirjoittaa sopimuksia palvelun sisällä ja joka toimii asiakkaan ja loppuasiakkaan edustajana.

Mihin tarvitaan pääkäyttäjää? Pääkäyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, joka on sopimusehtojemme mukaan Asiakkaan tai Loppuasiakkaan nimeämä luonnollinen henkilö, (i) jolle annetaan Palvelun pääkäyttäjäoikeudet, jotka sisältävät oikeudet perustaa uusia käyttäjätunnuksia, lisätä tai poistaa Palveluosioita ja allekirjoittaa sopimuksia Palvelun sisällä; ja; (ii) joka toimii Asiakkaan ja Loppuasiakkaan edustajana.


Tilitoimistokäyttäjä hallinnoi palvelua, eikä yritys itse käytä Netvisoria tai yrityksellä ei ole yhtään käyttäjää Netvisorissa. Tällöin helpointa on asettaa tilitoimistokäyttäjä pääkäyttäjäksi, mikäli tilitoimiston ja yrityksen välinen sopimus sen sallii.
Mikäli tilitoimiston ja yrityksen välinen sopimus ei salli tätä, voi yrityksen käyttäjähallitsija lisätä yrityksen oman käyttäjän ja lisätä hänet pääkäyttäjäksi, ks Käyttäjät - käyttöoikeuksien lisäys ja hallinta . Myös vanhassa hinnoittelussa oleviin yrityksiin kuuluu yksi veloitukseton yrityksen oma käyttäjä.

Tilitoimistokäyttäjä hallinnoi palvelua, mutta yrityksellä itsellään on käyttäjiä Netvisorissa. Yrityksen omista käyttäjistä tulisi löytyä pääkäyttäjärooliin sopiva henkilö, eli henkilö jolla on oikeus toimia yrityksen edustajana.

Yritys itse hallinnoi palvelua ja ostaa tilitoimistopalvelun tilitoimistolta. Tällöin yrityksen käyttäjistä tulee löytyä pääkäyttäjä, jolla on oikeus toimia yrityksen edustajana.

Meillä on asiakkaita tai käyttäjiä, joilla nimenkirjoitusoikeudellinen ei ole käyttäjänä Netvisorissa? Joko lisätään yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen käyttäjäksi tai löydetään yrityksen nykyisistä käyttäjistä henkilö, jolle annetaan oikeus hallita toimintaa Netvisorissa.

Meillä on runsaasti TPK-käyttäjiä. Voiko tilitoimiston työntekijä olla asiakkaan pääkäyttäjä? Jos yrityksen ja tilitoimiston välinen sopimus sallii tilitoimistotyöntekijän toimia yrityksen edustajana, tällöin tilitoimistokäyttäjä voi toimia yrityksen pääkäyttäjänä.

Pitääkö pääkäyttäjän olla tilitoimiston nimenkirjoittaja vai asiakkaan nimenkirjoittaja? Pääkäyttäjän tulee olla henkilö joka saa hallita Netvisorissa tehtäviä toimia.

Login or Signup to post a comment