A

Anni Oksanen

Netvisorin sopimusehdot uudistuvat 2021

01-02-2021 8:48 am posted by Anni Oksanen

Netvisorin sopimusehdot uudistuvat 2021

 

Sopimusehtoja päivitetään yleensä 1-2 vuoden välein vastaamaan termistön, yleisen lainsäädännön ja teknologian muutoksia. Netvisoria kehitetään koko ajan ja palveluun julkaistaan päivityksiä viikoittain, joten myös sopimusehtojen tulee huomioida palvelun muutokset.

 

Netvisor palvelun sopimusehtoja on uudistettu kaksi kertaa, ja vuoden 2021 alussa toteutettava sopimusuudistus on palvelun historian kolmas. 

 

Uudistuksen tavoitteena on

 • selkeyttää sopimusehtoja,
 • parantaa niiden luettavuutta, 
 • päivittää ehdot vastaamaan teknologia-alan muutoksia, mm. tekoälyn ja ulkopuolisen palveluntarjoajien sovellusten hyödyntämisessä. 

 

Lisäksi mm. tietosuoja-asetuksen myötä alalle tuli uutta termistöä, joka vaikuttaa myös  sopimusehtojen sisältöön. 

 

Uudet sopimusehdot 2021 

 

Uudet sopimusehdot on nyt julkaistu ja ne astuvat voimaan 1.4.2021. Uudet kumppani- ja yritysasiakkaiden sopimusehdot ovat nähtävissä sivulla https://netvisor.fi/sopimusehdot ja ovat linkitettynä myös palvelun sisällä olevassa tiedotteessa.

 

Uudet sopimusehdot astuvat voimaan automaattisesti ja mikäli haluat esittää niihin liittyviä tarkentavia kysymyksiä tai jättää palautetta, voit tehdä sen näiden alla olevien lomakkeiden kautta:

 

 

Koostamme esiin nousseiden kysymysten pohjalta FAQ:n ja löydät useimmin kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset tämän viestiketjun kommenttiosiosta.

 

Uudistukset ja merkittävät muutokset

 

Uusi Netvisor-palvelukuvaus

 

Sopimuspakettiin on uutena osiona lisätty Netvisorin palvelukuvaus.

 

Merkittävimmät muutokset ovat seuraavissa kohdissa:

 

 1. Määritelmiä
 • Uusia määritelmiä: Asiakkaan / Loppuasiakkaan aineisto ja Sopimus
 • Palvelun määritelmää laajennettu

 

 1. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • Pääkäyttäjän nimeäminen jatkossa pakollinen
 • 3. kappale  ja palvelukuvauksen liittäminen sopimusehtoihin
 • Liikevaihtoluokkien päivityksestä lisätty maininta
 • APIn käyttö
 • Ulkopuolisen palvelun tarjoamien palvelujen vastuun määrittely
 • Loppuasiakassopimukseen liitettävät kohdat tarkennettu ja liite päivitetty (vain kumppanisopimusehdoissa)

 

 1. Palvelun hinta ja laskutus
 • Hinnankorotuksista ilmoitetaan 2 kuukautta aiemmin, kolmannesta osapuolesta johtuvasta hinnankorotuksesta 1 kuukausi aiemmin
 • Mahdollisuus irtisanomiseen hinnankorotuksen tai hinnoittelumallin muutoksen  johdosta

 

 1. Immateriaalioikeudet
 • Datan omistusoikeuksien selkeyttäminen

 

 1. Tietosuoja ja tietojen käsittely
 • Kohdan päivittäminen ajan tasalle
 • Oikeus tietojen käsittelyyn ja hyödyntämiseen selkeytetty
 • Tietojen säilyttäminen

 

 1. Luottamuksellisuus
 • Sisältöä tarkennettu

 

 1. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
 • Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus lisätty rajoittavaksi ehdoksi

 

 1. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
 • Aineiston säilytysajanjakso muutettu vastaamaan paremmin tietosuoja-asetuksen sisältöä.

 

 1. Ylivoimainen este
 • Ylivoimaisen esteen tarkempi määrittely lisätty

 

 1. Sovellettava laki ja erimielisyydet
 • Sisältö muutettu, ensisijaisesti erimielisyydet ratkaistaan sovitellen, lopullisesti välimiesmenettelyssä.
1 Comment

A

Anni Oksanen

01-02-2021 10:09 am posted by Anni Oksanen

FAQ:

 

Tarvitseeko uusia sopimusehtoja hyväksyä?

 

Sopimusehtojen voimaantulo ei vaadi kirjallista hyväksyntää tai allekirjoitusta vaan uudet sopimusehdot astuvat automaattisesti voimaan 1.4.2021 voimassa olevien sopimusehtojen mukaan:

“Jos muutos ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, tehdään Visman aloitteesta ja muutos lisää olennaisesti Asiakkaan Sopimuksen mukaisia velvollisuuksia tai heikentää olennaisesti sen oikeuksia, Visma ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle etukäteen Palvelun välityksellä tai sähköpostitse. Muutos tulee voimaan ilmoituksen mukaisena ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoitusta koskevan viestin lähettämisestä Asiakkaalle. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä ilmoita Vismalle, ettei se hyväksy muutosta. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, Osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus muutoksen voimaantulopäivään. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun hän on saanut tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä."  

 

Minulla on kommentteja tai kysymyksiä uusiin sopimusehtoihin liittyen. Keneen voin olla yhteydessä?

 

Voit jättää palautetta ja kysymyksiä palautelomakkeen kautta. Kirjaa kommenttisi sen kohta alle, jota asia koskee.

 

 

Miten toimin jos en hyväksy uusi sopimusehtoja? 

 

Tee ilmoitus Vismalle olemalla yhteydessä Netvisorin asiakaspalveluun.

 

Mitä kautta sopimusuudistuksesta tiedotetaan asiakkaita?

 

Sopimusehtojen uudistuksesta viestitään asiakkaille: 

- sähköpostilla lähetettävällä asiakastiedotteella

- Community-tiedotteella

- Netvisor-palvelun sisällä olevalla ilmoituksella (kohdistus: pääkäyttäjät, TPK:t tai pääkäyttäjätiedon puuttuessa KH:t) Pääkäyttäjän / TPK:n / KH:n katsotaan olevan tietoinen sopimusehtojen muutoksesta, jos hän klikkaa Community -linkkiä, avaa sopimusehtoikkunan tai sulkee ilmoituksen.

 

Sopimusuudistus-tiedote.jpg

 

 

 

 

 

Login or Signup to post a comment