Start a new topic
A

Anonymous

Poikkeama oletustunneista -sarake tuntien hyväksyntään

13-04-2016 10:23 am posted by Anonymous

Onko tuntien hyväksyntä -näyttöön mahdollista saada poikkeama oletustunneista -sarake? Eli kun ihmisillä on kiinteä työaika/pv, voisiko Hyväksyntä-näyttöön rakentaa sarakkeen, joka laskisi kuukauden oletustunnit päivien lkm:n mukaan ja vertaisi tässä yhdessä näkymässä nopeasti /kk-kohtaista eroa tähän?

1 Comment

S

Sini Alamäki

24-10-2017 1:55 pm posted by Sini Alamäki

Kiitos kehitysehdotuksesta. Tämä kyseinen ehdotus on ollut äänestettävänä ja kommentoitavana jo kauan eikä ole kerännyt yleisesti sellaista kiinnostusta commynityläisten joukossa, että nostaisimme tämän tarkemmin priorisoitavaksi.

Tulemme käyttämään ensi vuonna aikaa koko palkanlaskentaprosessin kehittämiseen tuntien kirjaamisesta hyväksynnän ja laskennan kautta aina velvoitteisiin asti. Tällöin tulemme käymään läpi tarkemmin myös tällaisia pienempiä muutoksia, jotka tehostaisivat prosessia. Otamme tämän idean tuolloin keskusteluun vielä uudelleen.

Siirrän ehdotuksen arkistoon tässä vaiheessa.

Login or Signup to post a comment