Start a new topic
A

Anonymous

Tilien ja laskentakohteiden numeroiden ja nimien erottaminen

10-01-2017 3:46 pm posted by Anonymous

Nyt Netvisorissa on tileissä ja laskentakohteissa käytössä ainoastaan yksi tekstikenttä, johon tallennetaan sekä numero että nimi. Näiden lisäksi Netvisor antaa ko. kohteelle oman ID -numeron, jonka mukaan em. kohteet lajitellaan näkymään eri alasvetovalikoissa. Ehdotan, että em. kohteiden numero ja nimikenttä eriytetään ja alasvetovalikoissa näkyvät kohteen ao. numeron mukaisessa lajittelujärjestyksessä.

Tällä asialla olisi suuri merkitys myös, jos käytössä on Visman Navita raportointijärjestelmä. Tällöin tiedot näkyisivät raporteissa  tili ja laskentakohteittain oikeassa järjestyksessä. Nyt järjestys määräytyy Netvisorin antaman sisäisen ID -numeron mukaan.

1 Comment

J

Jani Korhola

28-02-2018 10:10 am posted by Jani Korhola

Hei Petri,

Arkistoin idean sillä se on ollut pitkään avoinna ilman suurempaa kannatusta. Tätä on muutaman asiakkaan toimesta kyllä pyydetty, mutta toistaiseksi emme ole tätä muuttamassa.

Login or Signup to post a comment