Start a new topic
1 Comment

Marja-Liisa Lohtander

30-01-2019 9:25 am posted by Marja-Liisa Lohtander

Hei Pasi, 

arkistoin tämän idean sillä se on ollut pitkään avoinna. Yksittäisenä työnä emme ole tätä nyt toteuttamassa, mutta ajatus on toki hyvä ja mahdollinen huomioida myöhemmässä kehityksessä. 

Login or Signup to post a comment