Start a new topic
A

Anonymous

Uudesta käyttäjästä tai käyttöoikeuksien muutoksesta ilmoitus pääkäyttäjälle

01-12-2015 10:40 am posted by Anonymous

Kun yritykseen lisätään uusi käyttäjä tai käyttäjän oikeuksia muutetaan, tulisi tästä tulla automaattisesti vakio ilmoitus yrityksen pääkäyttäjälle tai muulle yrityksessä/tilitoimistossa nimetylle henkilölle. Sillä ei tulisi olla merkistystä, onko lisääjänä yrityksen pääkäyttäjä, Netvisorin tuki vai joku muu taho vaan ilmoitus tulisi aina.

Tämä ilmoitus olisi tarpeellinen jottei yrityksiin pystyttäisi lisäämään pääkäyttäjän tietämättä uusia käyttäjiä tai muutamaan heidän oikeuksia. Tämä muutos varmistaisi myös sitä, että mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa tai väärinkäsityksissä, virheellinen tieto saataisiin korjattua mahdollisimman pian mahdollisimman pienin vahingoin.

1 Comment

A

Arto Muikku

10-11-2017 11:02 am posted by Arto Muikku

Moi Taru,

Parempi vastata myöhään kuin ei milloinkaan. Idea on juuri nyt ajankohtainen:

Netvisor kirjoittaa lokitietoa tälläkin hetkellä muutoksia niin kutsuttuun auditlogiin. Ongelma vain on, että tiedot eivät ole sellaisessa muodossa että ne voitaisiin esittää käyttäjälle ymmärrettävästi. Tämän vuoksi tällä hetkellä lokitietoihin ei ole pääsyä kuin Netvisorin ylläpidolla.

Rakennamme parhaillaan parempaa mallia historiatietojen tallennukseen ja tuomme samassa yhteydessä näkymät historiatietojen selailuun myös yrityksen pääkäyttäjille. Ensimmäisessä vaiheessa historianäkymä tehdään nimenomaan käyttöoikeuksiin juuri tuosta syystä kuten kuvasitkin. En halua luvata vielä tarkkaa aikataulua milloin ensimmäinen vaihe on valmis, mutta toivottavasti saamme jotain näkyvää tämän vuoden aikana.

Myöhemmin tehtäväksi olemme ideoineet palveluun ns. toimintalokia (kuten esimerkiksi facebookin toimintaloki). Tästä voisi nähdä mitä tapahtumia yrityksessä on tehty, milloin ja kenen toimesta.

Login or Signup to post a comment