Start a new topic

Marja-Liisa Lohtander

02-01-2019 10:54 am posted by Marja-Liisa Lohtander

Hei Tuula, 

arkistoin tämän ehdotuksen sillä se on ollut pitkään avoimena ilman suurempaa kannatusta. 

Marja-Liisa Lohtander

16-07-2019 12:34 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

Hei Tuula, 

kirjanpidon raporttien uudistuksessa tullaan raporttien hakuehtoihin muuttamaan tositelajien näyttäminen niin, että ne ovat aakkosjärjestyksessä ja tätä samaa logiikkaa kyllä tullaan jatkossa käyttämään muuallakin, sitä mukaa kun uudistuksia tehdään.

Login or Signup to post a comment