Start a new topic
A

Anonymous

Lomalistat näykyviin kaikille palkansaajille

11-04-2016 10:39 am posted by Anonymous

Kaikkien lomalistat näkyy tällä hetkellä vain nillä, joille hierarkia on niin rakennettu ja samalla heillä näkyy myös henkilöiden perustiedot ja he pääsevät hyväksymään alaistensa työaikaraportit. Nythän on niin, että sellaisia oikeuksia ei voida antaa kuin esimiehille. Kuitenkin tuo Netvisorista saatava lomalista olisi hyvä näkyä kaikilla työntekijöille, jolloin pystytään näkemään vaivattomasti kuka on lomalla milloinkin ja näin vältyttäisiin saman tiedon useaan paikkaan kirjaamiselta.


S

Sini Alamäki

24-10-2017 1:30 pm posted by Sini Alamäki

Kiitos kehitysehdotuksesta. Tämä kyseinen ehdotus on ollut äänestettävänä ja kommentoitavana jo kauan eikä ole kerännyt yleisesti sellaista kiinnostusta commynityläisten joukossa, että nostaisimme tämän tarkemmin priorisoitavaksi.

Siirrän ehdotuksen arkistoon, mutta voimme kuitenkin palata tähän, mikäli ehdotuksen osalta tilanne muuttuu ja muutos koetaan yleisesti tärkeäksi ja asiakkaidemme toimintaa tehostavaksi.

S

Sini Alamäki

13-04-2016 9:39 am posted by Sini Alamäki

Lomalaskennan uudistamisen yhteydessä on pohdittu myös lomalistoja ja tätä kysymystä. On totta, että lomalistojen listaus noudattaa yrityshierarkiaa ja vain kaikkein ylimmällä tasolla hyväksyntäoikeuden omaavat voivat nähdä koko yrityksen osalta listauksen.

Jotta voimme kehityksessä saada riittävän kuvan tästä kysymyksestä haluaisin tietää tarkemmin:

- Ovatko muiden palkansaajien lomien ajankohdat aina sellaisia, että myös muut työntekijät voivat ne nähdä?

- Tuleeko mieleen tilanteita, jolloin lomien ajankohdat tulisi olla vain oman tiimin tai oman esimiehen tiedossa?

Lomalistoissa näytetään kaikki poissaolotyyppiset kirjaukset ja näin myös esimerkiksi sairaslomien ajankohdat tulevat näkyviin. Mielestäni meidän tulisi rajata tällaiset tiedot pois, mikäli kaikki palkansaajat ovat oikeutettuja poissaoloja näkemään. Onko esimiehille tarvetta nähdä kuitenkin kaikki poissaolot?

A

Anonymous

13-04-2016 11:10 am posted by Anonymous

Lomat ja muut poissaolot ovat aina sellaisia, että kaikki työntekijät

saavat ne kyllä nähdä.

Sairaspoissaolot ovat poikkeus, vaikka henkilötietosuojalain mukaan

nämäkään eivät ole arkaluontoisia asioita, niin tietosuojavaltuutettu

suosittelee, että sairaspoissaolot saisivat näkyä vain esimiehillä ja

talous-/henkilöstöhallinnossa.

Hienoa, jos saatte tämän toimimaan:-).

Satu

Login or Signup to post a comment