Start a new topic
A

Anonymous

Yhteenveto veroilmoituksella jätetyistä tiedoista

17-04-2018 11:29 am posted by Anonymous

Toivoisin, että jätetystä veroilmoituksesta voisi tulostaa sellaisen yhteenvedon, jossa yhdellä sivulla olisivat olennaisimmat veroilmoituksella ilmoitetut tiedot ja eritoen sellaiset, joissa virhe voi aiheuttaa rahallisia tai muita seuraamuksia.

Näitä tietoja ovat mielestäni mm.

-veroilmoituksen jättöpäivä, luettelo liitelomakkeista ja veroilmoituksen liitteistä

-ilmoitettu osingonjako (osingon määärä, jakopäätös ja nostopäivä)

-lomakkeella 6B ilmoitetut osakkaat ja heille maksetut suoritukset

-verotettava tulo

-oma pääoma

-nettovarallisuus

-mitä muuta ?

Veroilmoitus ei ole kovin visuaalinen eikä koko ilmoituksen tulostaminen ole tarpeellista muutoinkaan. Kuitenkin tulee tilanteita, jolloin mm. mainittuja asioita joudutaan jälkeen päin varmistamaan ja olisi näppärää, jos tiedot voitaisiin saada yhdelle A4 sivulle ja siitä edelleen tulostaa vaikka asiakkaalle.

1 Comment

Marja-Liisa Lohtander

30-01-2019 9:45 am posted by Marja-Liisa Lohtander

Hei Helena, 

arkistoin tämän idean sillä se ei ole saanut suurempaa kannatusta. Olemme kuitenkin suunnitelleet tuloveroilmoitusten lähetysnäkymään parannusta siitä, että selkeämmin nähdään, millainen veroilmoitus ja liitelomakkeet + liitteet minäkin päivänä on lähetetty. Toivomme, että tämä vähän auttaa jälkikäteen löytämään halutut asiat helpommin verolomakkeilta. Emme kuitenkaan ole suunnitelleet erillistä "raporttia", jonka tärkeistä veroilmoitustiedoista voisi tulostaa.

Login or Signup to post a comment