Start a new topic
A

Anonymous

Ostolaskujen selausoikeus ryhmälle

27-11-2019 1:28 pm posted by Anonymous (Updated 29-11-2019 by Anonymous)

Reskontrien käyttöoikeuksissa voi ostolaskujen asiatarkastajalle ja hyväksyjälle määritellä laskujen selausoikeuden. Käytämme lähes kaikkien käyttäjien kohdalla vaihtoehtoa "vain käyttäjälle kohdistetut", koska haluamme rajata mm. hallinnon laskujen näkyvyyttä. Meillä olisi kuitenkin tarve antaa tietyn ryhmän jäsenten nähdä toistensa laskut. Olisiko mahdollista luoda käyttöoikeuksiin kolmas vaihtoehto, jolla voisi määritellä laskujen näkyvyys kollegojen kesken? 

Ryhmä, jolle me ominaisuutta tarvitsisimme, on isännöitsijät. Etenkin tuuraustilanteessa olisi tärkeää päästä näkemään kollegalle kohdistetut laskut. 

1 Comment

A

Anonymous

29-11-2019 3:53 pm posted by Anonymous

Tälle tarvetta myös meidän asiakkailla, eli yrityksen johtoon kuulumattomien ryhmän asiatarkastajat/hyväksyjät voisivat nähdä valikoidusti tietyn käyttäjän tai valikoidun ryhmän laskut.

Login or Signup to post a comment