Start a new topic
A

Anonymous


P

Petri Miikki

12-09-2016 7:19 am posted by Petri Miikki

Moi Vesa,

Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä getsalesinvoice.nv ei palauta tietoa myyntilaskuun linkittyneestä tositteesta, eikä tositteita pysty hakemaan käyttäen esim. myyntilaskun tunnistetietoa (NetvisorKey).

Tositteita haettaessa rajapinnasta (accountingledger.nv) palautuu tieto mihin siitä, että linkittyykö tosite esimerkiksi myynti- tai ostolaskuun. Kyseinen elementti, jossa linkitystieto välittyy on "LinkedSourceNetvisorKey", jonka attribuuttina vielä tarkentava "type" tieto, joka kertoo linkittyykö se myyntilaskuun ("salesinvoice") tai ostolaskuun ("purchaseinvoice").

Eli tällä hetkellä ainoa tapa on hakea tositelistaus oikealla rajauksella joka palauttaa halutun tositteen, jonka jälkeen on rajattava tarkemmin LinkedSourceNetvisorKey ja sen attribuutin perusteella.

Päivämäärärajauksen alkupäivän tositteiden noutoa varten olisi mahdollista saada getsalesinvoice.nv resurssista antamalla "showprocesshistory = 1" parametrin pyynnölle ja sen jälkeen katsomalla:

SalesInvoice.ProcessHistory.ProcessHistoryLine.ProcessedTimeStamp & ProcessStatus = "ok", joka kuvaa Netvisorin myyntilaskuprosessin viimeistelyaikaa (jonka lopuksi myyntilaskusta luodaan tosite). Jos tuota käyttäisi alkupäivänä (startdate), ilman kellonaikaa, tositteiden noudossa ja loppupäivän laittaisi seuraavalle päivälle (enddate), niin rajapinnan tulisi palauttaa haluttu tosite.

Välitän tiedon tästä rajapinnan puutteesta eteenpäin, kiitos! Smiley Happy

Ystävällisin terveisin,

Petri Miikki

A

Anonymous

12-09-2016 10:31 am posted by Anonymous

Näillä vinkeillä päästään melkein maaliin, mutta accountingledger.nv ei palauta tositerivin attribuuteista summan tyyppiä eikä veroprosentin alv-koodia.

P

Petri Miikki

13-09-2016 6:39 am posted by Petri Miikki

Hei Vesa,

Tarkoitatko summan tyypillä onko kyseessä debet vai kredit puolen kirjaukseen liittyvä summa? Jos on, niin rajapinta palauttaa debet-puolen kirjaukset positiivisina summia, kun kredit-puolen kirjaukset sen sijaan negatiivisina.

Veroprosentin alv-koodia rajapinta ei tosiaan palauta jostain syystä. Välitän tämän myös eteenpäin.

Ystävällisin terveisin,

Petri Miikki

A

Anonymous

13-09-2016 7:15 am posted by Anonymous

Summan tyypillä tarkoitan type -attribuuttia, joka kertoo onko summa veroton vai verollinen.

P

Petri Miikki

13-09-2016 10:52 am posted by Petri Miikki

Hei,

Pyrin kuvan avulla selventämään kuinka Netvisorin rajapinta toimii tositteiden osalta.

Tosite Netvisorissa:

Rajapinnan palauttama vastaus tositeriveistä:

Tositteelle syötin alunperin Netvisorin liittymässä "3000 Myynti" 50 euroa, mutta ALV-% valinnan jälkeen verollinen osuus summasta siirrettiin "2939 Arvolisäverovelka" tilille. Tämän seurauksena "3000 Myynti" tilille jäi summan veroton osuus (45,45 10%) ja rajapinta palauttaa tämän summan.

Liittymässä myynnin (100 euroa) vastakirjauksena on "1701 Myyntisaamiset 1" tili, joka sisältää summan, jonka yritys tulee saamaan myynnistä rahaa. Tämän summan rajapinta palauttaa 100 euroa, koska ALV-% on 0.

Selventääkö tämä kuinka rajapinta toimii tositteiden osalta ja auttaisiko tämä ratkaisemaan tuon verollinen/veroton summat ongelman?

Ystävällisin terveisin,

Petri Miikki

A

Anonymous

14-09-2016 8:59 am posted by Anonymous

Vaikuttaisi siltä, että verollinen/veroton ei aiheuta ongelmaa.

Sen sijaan alvikoodien uupuminen aiheuttaa sen, että hyvityslaskujen tositerivit eivät aina saa samaa alv-koodia kuin alkuperäisellä laskulla.

P

Petri Miikki

16-09-2016 2:26 pm posted by Petri Miikki

Hei,

Kirjaan meille kehitysideaksi, että rajapinnan tulisi palauttaa tositerivien mukana myös alv-koodit.

Ystävällisin terveisin,

Petri Miikki

Login or Signup to post a comment