Start a new topic
A

Anonymous

Yrityksen perustaminen Netvisoriin - käyttäjän lisäämisen pakko

01-03-2019 7:55 am posted by Anonymous

Rupesin lisäämään uudella hinnoittelumallilla asiakasta Netvisoriin ja asiakkaan käyttäjän lisääminen on nyt laitettu pakolliseksi. Kommentoin tätä muutosta muutama kuukausi sitten teidän tuotekehitykselle kun joku teistä näytti minulle uusien työkalujen leiskoja yms. Sanoin sillloin varsin painokkaasti, että tuo käyttäjän lisäämispakko tulee jättää pois ja kerroin esimerkit miksi. Nyt se tuonne kuitenkin on laitettu pakolliseksi.

 

Ymmärrän kyllä teidän pointin, että käyttäjä pitäisi olla myös asiakasyrityksestä, jotta asiakas voi hallinnoida palveluitaan. Todellisuus ei kuitenkaan aina kohtaa tämän suhteen. Käytännössä me käymme lisäpalvelut aina asiakkaan puolesta lisäämässä päälle Netvisorissa, koska tunnemme hinnoittelun ja ominaisuudet.

 

Meillä prosessi yleensä on se, että heti kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen käyn avaamassa Netvisorin. Tässä vaiheessa minulla ei välttämättä ole asiakkaan käyttäjän henkilötunnuksia olemassa vaan ne kerätään aloituspalaverissa viikkoa tms myöhemmin ja lisäilen käyttäjät. Kaupparekisteristäkään kun ei enää näe kätevästi henkilötunnuksia kuten ennen vanhaan.

 

Sitten oma lukunsa on ulkomaalaistaustaiset asiakkaat joilla ei ole suomen sotua ja asiakkaat jotka eivät Netvisoriin ikinä kirjaudu. Meillä esimerkiksi on pelkkiä palkanlaskennan asiakkaita joissa vastuuhenkilöt ovat ulkomailla ja eivät he Netvisoriin mene palkkoja hyväksymään. 

 

Eli annatteko ohjeistuksen miten toimitaan jos ette muuta tuota pakollisuutta? Laitanko itseni käyttäjäksi (onnistuuko se edes?) jos asiakkaan käyttäjää nyt ei vaan ole olemassa tai suomalaista henkilötunnusta ei ole?

1 Comment

J

Jarkko Iitiä

04-03-2019 5:37 pm posted by Jarkko Iitiä

Moi Pasi!

 

Kiitos palautteesta koskien käyttäjän lisäämisen pakkoa uusissa pakettihinnoitelluissa Netvisor tuotteissa. Tein päätöksen tästä uudistuksesta sen jälkeen, kun olimme käyneet vastaavan keskustelun (leiskat yms.) useamman kumppanin kanssa. Käytyjen keskustelujen pohjalta pohdimme käyttäjän pakollisen lisäämisen etuja ja haittoja. Korostetaan tässä myös, että kyse on yhdestä pakollisesta käyttäjästä ja hänen tarvittavista tiedoista. Mahdolliset haitat, jotka palautteessasi mainitsit ovat kuitenkin ratkaistavissa, koska yhteiset edut käyttäjän lisäämisestä ovat suuremmat.

On totta, että ulkomaalaisen käyttäjän lisäämisestä ei ole erillistä ohjeistusta, mutta ohjeistus tähän löytyy:  https://support.netvisor.fi/hc/fi/articles/115010796908-Palveluun-kirjautuminen-Netvisor-ID-n-avulla, noin puolessa välissä on kohta "ulkomaalaisen käyttäjän lisääminen Netvisoriin".

Kumppanikohtaisiin uusien asiakkaiden tarjous- ja avasuprosesseihin en voi ottaa sen enempää kantaa, mutta uskon että tämän ongelman voi ratkaista myös saamalla avattavalta asiakkaalta yhden (pää)käyttäjän tarvittavat tiedot ennen palvelun avausta.

Yksi haitta, joka tuli esiin muissa haastatteluissa, on käyttäjätietojen ylläpito. Tästä asiasta keskustelimme haastateltavien kanssa, mutta sitä ei katsottu ongelmaksi. Ratkaisuna on näiden tietojen päivittämisen sovittaminen olemassa olevaan prosessiin. Joka tapauksessa aika ajoin on käyttäjätietoja päivitettävä niiden asiakkaiden osalta, joissa nytkin tapahtuu muutoksia.

Hyödyt, joita tällä haemme, palvelevat tilitoimistokumppania, loppuasiakkaita ja meitä palvelun tarjoajana. Netvisor on alusta asti rakennettu ja kehitetään siten, että järjestelmää käyttää molemmat, asiakas ja tilitoimisto. Vain osallistamalla asiakas tekemään tilitoimiston palvelumallin mukaisesti Netvisorissa itse, saavutetaan parempi tehokkuus kirjanpidossa. Mitä enemmän yrityksen edustajat itse kirjautuvat ja käyttävät ohjelmistoa oikein, sitä paremmin voimme ohjelmistoa kehittää käytettävyyden näkökulmasta. Toki enemmän käyttäjiä antaa meille myös mahdollisuuden tehokkaammin tiedottaa suoraan käyttäjiä Netvisorin uudistuksista sekä parannuksista. Uskon vahvasti, että myös tämä on iso etu kumppaneillemme tulevaisuudessaa. 

 

Login or Signup to post a comment