Start a new topic
A

Anonymous

Henkilötunnus palkkalaskelmalla

16-03-2018 9:18 am posted by Anonymous

On tullut kyselyä tuosta henkilötunnuksen näkymisestä palkkalaskelmalla.

Kun sitä ei siitä tarvitsisi näkyä tai ainakaan loppuosan ei tarvitsisi näkyä.

Henkilötunnus ei ole tarpeellinen tietoa palkkalaskelmalla (henkilötietolaki).

Mitäs mieltä muut ovat asiasta?


S

Sini Alamäki

21-03-2018 1:27 pm posted by Sini Alamäki

Hei Maiju

Henkilötietolaissa (Henkilötietolaki 523/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ® ) sanotaan 13§:n 4 momentissa "Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin."

Katsomme, että palkkalaskelman yksilöimisen tarpeen vuoksi henkilötunnuksen näyttäminen palkkalaskelmalla ei ole laissa mainittua tarpeetonta merkitsemistä. Palkkalaskelmia käytetään palkkatodistuksina sekä mm. palkansaajien luotto- tai vakuutushakemuksissa. Mikäli poistaisimme henkilötunnuksen näkyvistä, tulisi henkilöille näiden tehtävien hoitamisesta huomattavasti hankalampaa.

A

Anonymous

21-03-2018 1:53 pm posted by Anonymous

Hei Sini,

pakko kysyä vielä sen verran kun viittasit tuohon tällä hetkellä voimassa olevaan v. 1999 lakiin, että onko henkilötunnuksen näyttäminen palkkalaskelmalla myös tämä GDPR-asetuksen mukaista (jonka siirtymäaika päättyy nyt 25.5.2018)? http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html ja  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL

terveisin,

Liina Kuittinen

A

Anonymous

21-03-2018 2:46 pm posted by Anonymous

Henkilötunnusta EI tarvita palkkalaskelmalla, näihin hakemuksiin ym. mihin viittaat niin palkkalaskelma ei ole ainoa paperi. Eiköhän palkkalaskelmat pysty yhdistämään henkilöön ilman henkilötunnustakin. Muissa palkanlaskentaohjelmissa saa valita että näkyykö henkilötunnus palkkalaskelmalla tai sitten sitä ei vaan yksinkertaisesti näytetä. Jos nyt jotain on "pakko" teidän mielestä olla näkyvissä, niin poistakaa edes se loppuosa, niin tietosuoja ja tietoturva toteutuvat paremmin.

A

Anonymous

21-03-2018 3:02 pm posted by Anonymous

Olen Teemun kanssa samaa mieltä, ainakaan itse en pysty kenenkään muun palkkalaskelmaa omaan luotto- tai vakuutushakemukseen laittamaan kuin omani, joten tuo henkilötunnus on turha. Eiköhän se ole tietomurto jos jonkun muun kuin oman palkkalaskelmanhakemuksiin esittää. Lisäksi palkkalaskelmat haetaan yleensä verkkopankin kautta jonne jo sinänsä kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla joten laskelmalta loppuosa vaan pois.

S

Sini Alamäki

22-03-2018 9:13 am posted by Sini Alamäki

Hei Liina

Voimassaoleva lainsäädäntö on aina se, johon peilaamme tuotettamme. Luonnollisesti otamme huomioon myös lainsäädännön muutosten myötä tulevat tarpeet ja vastaamme näihin tarpeisiin. Tällä hetkellä voimassa on linkittämäni henkilötietolaki, joka korvautuu GDPR:n myötä tulevalla tietosuojalailla. Muutosta henkilötunnuksen käsittelyyn ei kuitenkaan ole tulossa.

Hallituksen esityksessä HE 9/2018 tulevaksi tietosuojalaiksi (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_9+2018.aspx) mainitaan henkilötunnuksen käsittelystä seuraavaa:


"Tällä hetkellä oikeus henkilötunnuksen käsittelyyn määräytyy henkilötietolain 13 §:n perusteella. Ehdotuksessa pysytettäisiin nykyinen sääntely."  

Sekä:   

"Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, että henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin asiakirjoihin, henkilötietoja ei ylipäänsäkään tule merkitä tarpeettomasti asiakirjoihin. Rekisterinpitäjän olisi siten huolehdittava esimerkiksi siitä, että henkilötunnuksia ei merkitä näkyvästi postilähetyksiin. Henkilötunnuksia ei myöskään saisi merkitä esimerkiksi kiertäviin työvuoro- tai lomalistoihin eikä oppilaitoksen ilmoitustaululla nähtävillä oleviin koetuloslistoihin."  

Hallituksen esityksessä siis tuodaan jo esiin se, ettei muutoksia henkilötietolain henkilötunnuksen käsittelyyn esitetä. Esityksessä tarkennetaan myös sitä, mitä esimerkiksi tarkoitetaan tarpeettomalla merkitsemisellä. Esityksessä mainitut työvuorolistat ja lomalistat poikkeavat palkkalaskelmasta erityisesti siinä, että nämä ovat yleensä suurelle joukolle (esimerkiksi koko henkilöstölle tai tietylle henkilöstö osalle) näkyvissä kun taas palkkalaskelma on osoitettu vain kyseiselle palkansaajalle. Henkilötunnus on myös merkitty palkkalaskelmalla osoitetiedoista erilleen, jotta postilähetysten kohdalla henkilötunnus ei näy niiden harvojen palkkalaskelmien kohdalla, jotka vielä toimitetaan postitse.

PS Mikäli GDPR kiinnostaa, kannattaa lukea myös Riku Tarkiaisen tuore blogikirjoitus aiheesta GDPR - tietosuoja Netvisorissa - Netvisor

A

Anonymous

22-03-2018 10:09 am posted by Anonymous

Olen myös samaa mieltä Teemun ja Tuulan kanssa, eli henkilötunnus ei saisi enää (25.5. jälkeen) näkyä tarpeettomasti palkkalaskelmilla. Henkilötunnusta ei ole suoraan lueteltu arkaluontoiseksi tiedoksi, mutta siitä säädetään erikseen, että henkilötunnuksen turha näkyminen, esimerkiksi juuri palkkaerittelyissä tulisi poistaa. Tietysti henkilötunnus tarvitaan henkilön tietoihin, nyt onkin kyse siitä, että se tulisi saada pois itse laskelmalta.

1.1.2019 tulevan tulorekisterin myötä myös nämä aiemmin Sinin mainitsemat palkkalaskelmien käyttötarkoitukset poistuvat, (ei välttämättä heti, mutta siihen kohti on pyrkimys) joten tuo ei riitä syyksi sille, että henkilötunnusta ei poisteta näkyvistä.

A

Anonymous

22-03-2018 10:10 am posted by Anonymous

Ehdottomasti samaa mieltä! Miksi ei voi olla valintaa, että näkyykö henkilötunnus vai ei. Aiheuttaa meillä tilitoimistossa hankaluutta, kun osa asiakkaista haluaa palkkatietoja sähköpostitse. Nyt joudutaan vakavasti miettimään joudutaanko pieniä asiakkaita varten ottamaan käyttöön joustavampi palkanlaskentaohjelma. Kyse ei ole yksittäisistä tapauksista vaan koskee noin useampaa kymmentä asiakasta.

Ei kai se henkilötunnuksen näkymän valinta ole koodaajille ylipääsemätön haaste?

A

Anonymous

22-03-2018 10:33 am posted by Anonymous

Hei,

Netvisor ei ole kokonaisuudessaan kovin yhteensopiva Suomen lainsäädännön kanssa. Minusta on erikoista, että muuten Netvisor on vähän sinnepäin, mutta yksittäisten asioiden kohdalla viilataan pilkkua..

Tällä hetkellä Netvisorin palkkalaskelmaa ei voi käyttää palkkatodistuksena ja palkkatodistus-toiminto on käyttökelvoton. Palkanlaskijalla pitää olla työkalut muokata palkkahallinto asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Esimerkiksi valita mitä palkkalaskelmalla näytetään ja mitä ei.

A

Anonymous

22-03-2018 11:21 am posted by Anonymous

Taloushallintoliitosta on sanottu heidän koulutuksissaan, että henkilötunnus on sellainen tieto palkkalaskelmalla jota ei tulisi näkyä. Tai ohjelmassa pitäisi olla ainakin mahdollisuus valita, että näkyykö se vai ei (lisää täppiä kehiin).

A

Anonymous

22-03-2018 1:24 pm posted by Anonymous

Tokihan se on selvää että henkilötunnus on ihmisen tiedoissa, mutta tosiaan mitään oikeita perusteita sille ei ole että sen pitäisi näkyä palkkalaskelmassa. Siinä on myös riskinsä kun henkilötunnus palkkalaskelmalla on, jos kyseinen paperi päätyy vääriin käsiin, henkilötunnuksella pystyy tekemään vahinkoa toisen nimiin. Tässä samassa keskustelussa on viitattu myös Taloushallintoliiton näkemykseen, niin jos edes siihen Netvisor uskoisi, kun kerran meidän tavallisten käyttäjien ja asiakasyritysten mielipiteet ovat Netvisorille pelkkää ilmaa ja tuuleen huutelua. Yhden täpän liittäminen tietoihin ei luulisi olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa, vaikka eipä toki ole ensimmäinen kerta kun yksinkertaisetkin muutokset ovat Netvisorin mielestä mahdottomia toteuttaa tai eivät yksinkertaisesti kuulu heidän agendaansa. Tehkääpä vaikka gallup tästä henkilötunnusasiasta ja voin sanoa että vähintään 90-95 % on sitä mieltä että henkilötunnus ei kuulu palkkalaskelmalle.

A

Anonymous

23-03-2018 12:09 pm posted by Anonymous

palkkalaskelma ei ole palkkatodistus. Kannatan  henkilötunnuksesta ehdottomasti luopumista, koska se tulee aiheuttamaan lisää ongelmia, vaikka se helpottaisi joissakin asioissa palkkahallintoa.

A

Anonymous

03-04-2018 3:22 pm posted by Anonymous

Henkilötunnus palkkalaskelmalle? En kannata tätä, tietosuojaan vedoten. Lisähuomio; verottaja lähettää verokortin, jossa ei ole verokortin saajan osoitetta, tämä käytäntö on ollut voimassa ainakin 5 vuotta ja tässä vedotaan myös tietosuojaan. Kortilla on kuitenkin henkilötunnus, jolla tämä voidaan yhdistää palkanlaskentaan. jotakin on suojattava, jos ei muuta, niin osoite.  Tämäkin tieto olisi palkanlaskijan hyvä tietää, mutta se tieto on etsittävä palkkahallinnon järjestelmästä.

Laura Kaija

Visma

26-08-2021 2:48 pm posted by Laura Kaija

Hei. 

Nyt palkanlaskennan asetuksista voi hallita hetun näkyvyyttä palkkalaskelmatulosteella. 
Asetuksen muutokset eivät päivitä takautuvasti jo toimitettuja palkkalaskelmia. Muutos ei koske verkkopalkkaa. Mikäli henkilötunnus on piilotettu palkkalaskelmalla, levenee palkkalaskelman "ammattinimike" -sarake.

Viikkopaivitys-26-8-2021-julkaisutiedoteLogin or Signup to post a comment