Start a new topic
1 Comment

A

Anonymous

30-11-2017 9:00 am posted by Anonymous

Itse olen ratkaissut tämän joko sillä että a) otan pdf:n tilinpäätöksen tilanteesta ja tallennan tase-erittelyiden liitteeksi eli tase-erittelyssä itsessään en erittele tiliä tai b) tyytynyt tilanteeseen enkä linkitä suorituksia tilikauden ensimmäisillä kk:lla ennenkuin tilinpäätös ja -tarkastus on paketissa.

Login or Signup to post a comment