Start a new topic
A

Anonymous

Työaikaraportointi

12-07-2017 10:38 am posted by Anonymous

Tulemme käyttämään Netvisoria projektien seuraamiseen, siten, että projektit ovat omia laskentakohteitaan. Lisäksi meillä on omana laskentakohteena "Osastot", joka käytämme tyyppinä "esim. sisäiset palaverit, koulutus, asiakaspalaverit jne)

Työaika tullaan kirjaamaan ostastolle tai osastolle ja projektille.

Tarvitsemme laskentaraportin, jossa näkyisi

     Projekti XX               yht.      8 h

          Sisäiset palaverit          5 h

          Asiakaspalveri               3 h

En keksinyt muuta tapaa saada noita työtyyppejä, kun projektin askeleet (mikä vie nyt mahdollisuuden käyttää niitä oikeina askelina).

Onko tähän parempaa ehdotusta, miten saisin projektien seurannan toimimaan sekä kulupuolella, että työajanseurannan puolella?

Saako henkilön taaksen tuntihinnan, jolla saisin hinnan projektille käytetystä ajasta? Vai onko palkanlaskennan kautta ainoa tapa?


A

Anonymous

12-07-2017 1:26 pm posted by Anonymous

Tähän  vielä lisäkysymystä.

Otan työaikaraportin laskentakohteittain ja rajaan sen laskentakohteella "Projektit", yhdellä projektilla XX, jonka alla on askelia.

Raportti ei kuitenkaan erittele näitä askelia, kuten se tekee jos ottaa ilman rajauksia.

Kuinka saan valittua niin, että tulee vain yksi projekti ja siinä on "eriteltynä" askeleet kuten ilman suodatuksia

Rajattuna laskentakohde "Projektit"

Ilman rajauksia

M

Minna Seistilä

Visma

21-07-2017 9:15 am posted by Minna Seistilä

Hei Kirsi,

Kiitos viestistäsi.

Mikäli tarvitsette työaikaraportin juuri tuossa muodossa, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä jokaisen projektin alle nuo Työtyypit. Jos Osasto ja Projekti ovat erilliset Laskentakohdetasot, raportti näyttää tapahtumat näin:

Rajaamalla näkyviin vain yksi Projekti kerrallaan saat haluamasi tiedot. Jos projekteja on kuitenkin paljon, on yksitellen raportoiminen turhan työlästä.

Palkansaajan perustietoihin voidaan määrittää tuntipalkan arvo, jota käytetään joko palkan maksamiseen (tuntipalkkaisilla) tai jakokäyrän muodostamiseen työaikakirjauksista (kuukausipalkkaisilla). Tuntihintaa ei ole mahdollista määrittää ns. sisäisen laskennan tarpeisiin, projektiseurannalle. Palkanlaskennan raportit näyttävät vain todelliset maksetut palkat laskentakohteittain.

Kysyit myös Työaikaraportin ottamista yhteen Projektiin rajaamalla. Koska askeleet ovat Projektin alla olevia tasoja, tulee raporttia ottaessa valita myös Projektin alla olevat askeleet mukaan raportille, jotta saat vastaavanlaisen erittelyn kun kaikilla tiedoilla. Saat valittua Projekti-osiosta useamman rivin pitämällä Ctrl-painiketta pohjassa ja klikkaamalla hiiren osoittimella raportille haluamisia rivejä.

Tällöin saat vastaavanlaisen erittelyn raportille vain yhdeltä Projektilta:

Mukavaa päivänjatkoa!

Login or Signup to post a comment