Start a new topic
A

Anonymous

Ennakonpidätys lisälaskelmalla

30-10-2017 2:23 pm posted by Anonymous

Vuosi on loppupuolella ja tässä vaiheessa on hyvä käydä nopsasti läpi palkansaajien verokorttikertymät.

Huomasin tarkistuksissa epäkohdan erään henkilön kohdalla. Hänellä tuli verokortin tuloraja täyteen palkkajaksolla (muutosverokortti B, eli vuosituloraja) ja Netvisor laskikin oikein ylimenevän osuuden lisäprosentilla. Samalle jaksolle jouduttiin tekemään lisälaskelma unohtuneesta suorituksesta. Tämä lisälaskelma menikin perusprosentilla, vaikka se olisi kuulunut mennä kokonaisuudessaan lisäprosentilla. Miksi näin?


Maiju Soljasalo

Visma

09-11-2017 11:37 am posted by Maiju Soljasalo

Hei Miika,

kiitos kysymyksestä, mikä oli ensimmäisen palkkalaskelman palkanmaksupäivämäärä ja lisälaskelman palkanmaksupäivämäärä?

Ensimmäisen palkkalaskelman tulee olla maksettu tai merkitty maksetuksi, jotta sille voidaan muodostaa lisälaskelma ja tämän ensimmäisen palkkalaskelman ansiot huomioitaisiin ennakonpidätyksen laskennassa.

Tämän lisäksi täytyy huomioida myös palkanmaksupäivämäärä, että ensimmäisen palkkalaskelman palkanmaksupäivämäärä on ennen toisen lisälaskelman palkanmaksupäivämäärää. Mikäli lisälaskelman palkanmaksupäivämäärä on ennen ensimmäisen palkkalaskelman palkanmaksupäivämäärää, ei ensimmäisen laskelman tuloja huomioida lisälaskelman ennakonpidätyksen laskennassa.

A

Anonymous

09-11-2017 1:29 pm posted by Anonymous

Kiitos vastauksesta. Päivämäärät olivat samoja sekä ensimmäisellä että lisälaskelmalla. Todennäköisesti tässä on käynyt niin, että ensimmäistä laskelmaa ei ole ehditty laittaa maksuun ennen kuin lisälaskelma on tehty, täytyy jatkossa olla tarkempi.

Login or Signup to post a comment