Start a new topic
A

Anonymous

Intrastat tilastointi - edelleenkö manuaalisesti ?

05-03-2018 10:45 am posted by Anonymous

Hei !

Haluaisin tietoa/vinkkejä, miten intrastat tilastointi hoidetaan käytännössä.  Olemme saaneet vastauksen ettei NVohjelmisto tue tilaston tekemistä millään tavoin vaikka tuotteen taa voidaankin avata se tullinimike jolla perusteella tilasto tehdään. NV ei tuota valmista Intrastat tilastoa eikä myöskään mitään varastotapahtumiin perustuvaa puolivalmista Excel dataa muokattavaksi.  Intrastat tilaston laatimiseen kuluu useita työtunteja kuukausittain, jos ainut tapa on kerätä tapahtumarivit manuaalisesti.

Miten NV ohjelman toimittajana aikoo edetä asiassa ja miten muut tilitoimistot ovat ohjeistaneet asiakkaitaan ko. tilaston laatimisessa.


A

Anonymous

06-03-2018 8:55 am posted by Anonymous

Sama ongelma!!

J

Jani Korhola

08-03-2018 10:28 am posted by Jani Korhola

Hei Helena,

Mikä on se raportti jossa tuon tullinimikkeen näkyminen auttaisi eniten? Se on asia minkä voimme tämän asian tukemiseksi tehdä.

Tämän laajemmin emme ole kuitenkaan lähitulevaisuudessa parantamassa Intrastat -raportointiin liittyviä asioita, joten manuaalista työtä tuonne tulee edelleen jäämään.

A

Anonymous

08-03-2018 11:19 am posted by Anonymous

Hei,

emme itse tee näitä tilastoja, mutta sen sijaan tilastoja tekeviltä asiakkailtamme kuluu valtavasti aikaa satojen rivien keräilyyn ja käsin laskemisiin. Jos Netvisor aidosti haluaa vähentää manuaalista työtä, pitää teidän tässä asettua asiakkaan asemaan ja tutustua siihen manuaaliseen työhön, jota tämä ohjelman puute tuottaa.

Asiaa pitää lähteä purkamaan Intrastat tilaston sisällön kautta. Jos ohjelmisto tuottaisi raportin, josta valmiit summat saadaan syötettyä tilastoon, on se jo  askel eteen päin. Tavoitteena on tuloste, jota ei enää tarvitse manuaalisesti käsitellä/muokata.  Uskoisin, että Vismalta löytyy sellaista asiantuntemusta, että tilaston sisältö / ohjelmiston tietosisältö voidaan yhteen sovittaa ja tuottaa mahdollisimman pitkälle jalostettu listaus käsisyötön tueksi.  Ellei niin ole, pyrimme auttamaan asiassa ja  yhteistyössä asiakkaamme kanssa laatimaan ehdotuksen

J

Jani Korhola

14-03-2018 2:28 pm posted by Jani Korhola

Hei Helena,

Kyllä meiltä osaamista tuohon löytyy, mutta olemme pohtineet tätä asiaa viimeeksi joitakin vuosia sitten. Eli asioita on voinut tässä matkalla muuttua ja jos sinulla olisi ollut valmis malli niin olisimme toki sellaisen mielellämme ottaneet vastaan. Meidän pitää siis päivittää omat tietomme aiheeseen liittyen ja katsoa pitääkö jotain muuttaa siinä mitä olemme aikanaan hahmotelleet. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin todettava että tuo aiemmin kertomani tieto tämän mahdollisesta toteuttamisesta ja sen aikataulusta on täysin avoinna.

Tämä ei tarkoita sitä ettemme tekisi mitään manuaalisen työn poistamiseksi. Tällä hetkellä kehitys kuitenkin painottuu myynti- ja ostolaskujen käsittelyyn, palkkaprosessien parantamiseen sekä Kansallisen tulorekisterihankkeen läpivientiin meidän osaltamme. Muitakin hankkeita on toki listalla, mutta nuo ovat tällä hetkellä suurimpia.

A

Anonymous

14-03-2018 2:48 pm posted by Anonymous

Ymmärrämme toki, että teillä on erilaista kehitettävää ja myöskin viranomaistahot asettavat omia ja usein yli muiden kiireiden yli meneviä haasteita. Kuitenkin, jos aikaa edellistä pohdinnastanne on kulunut joitain vuosia, olisi varmaan paikallaan löytää aikaa tällekin kehitystyölle.  Ei ehkä ole tarkoituksenmukaista, että pieni tilitoimisto lähtee panostamaan tällaiseen suunniteluun, koska on kuitenkin eri asia sisällön tasolla tietää, mitä pitäisi saada kuin pohtia asiaa ohjelman tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Jos asia siellä teidän päässänne milloin etenee, voimme tiedustella josko asiakkaamme tarjoaa aineistoaan testimateriaaliksi.  

-helena

Login or Signup to post a comment