Start a new topic
A

Anonymous

Miten polkupyöräetu käsitellään Netvisorissa, kun se sisältyy kokonaispalkkasummaan?

06-05-2021 9:32 am posted by Anonymous

Miten polkupyöräetu käsitellään Netvisorissa, kun se sisältyy kokonaispalkkasummaan?

Polkupyöräetu ilmoitetaan tulorekisteriin kuten tavanomaisena palkanlisänä annettu luontoisetu. Edun verovapaan osuuden ilmoittamisessa maksajan on kuitenkin lisäksi käytettävä ilmoituksessa sijaismaksajatilanteiden tulolajeja (322-324), jotta maksetusta suorituksesta peritään oikea määrä sosiaalivakuutusmaksuja. Miten tämä tapahtuu Netvisorissa?

 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa8/#12-polkupy%C3%B6r%C3%A4etu 

1 Comment

Maiju Soljasalo

Visma

12-07-2021 3:00 pm posted by Maiju Soljasalo

Login or Signup to post a comment