Start a new topic
A

Anonymous

Viitteettömän maksun linkittyminen tositteeseen

10-01-2017 3:52 pm posted by Anonymous

Tällä hetkellä kun asiakas maksaa laskunsa ilman viitettä, niin lasku joudutaan kohdistamaan manuaalisesti. Manuaalisen kohdistamisen yhteydessä syntyvä kirjanpidon tiliöinti ei kuitenkaan linkity ao. pankin tiliotteelle.

Koska tiliotteella (Netvisor) tulee näkyä tuo tositenumero, on kirjanpidon tositenumeron ja tiliotteen pankkitapahtuman linkittäminen tehtävä erikseen manuaalisesti.

Esitän, että tuo edellä kuvattu kirjanpidon tositenumeron ja tiliotteen pankkitapahtuman linkitys tapahtuu automaattisesti siinä yhteydessä, kun tiliotteen pankkitapahtuma manuaalisesti kohdistetaan myyntireskontrassa olevaan laskuun.


A

Anonymous

12-01-2017 10:40 am posted by Anonymous

En ole varma ymmärsinkö ongelmaa oikein mutta miksi ette käytä tiliotekäsittelyssä "muu tapahtuma" -toimintoa ja sieltä uuden myyntisuorituksen lisääminen - uuden suorituksen lisääminen järjestelmässä olevalle laskulle. Tästä toiminnosta pääsee tiliotteen käsittelyn kautta kirjaamaan suoritukset myyntilaskuille ja niihin muodostuu MS-tosite tiliotteelle.

A

Anonymous

13-01-2017 10:26 am posted by Anonymous

Toimimme  juuri noin kuin Kati Leppänen kuvaa, mutta jostain syystä tosite ei linkity näkyviin tiliotteelle automaattisesti. Onko selitys siinä, että olemme käyttäneet Explorer selainta, joka tuntuu toimivan eri tavalla Netvisorin kanssa kuin Crome selainta käytettäessä Aikoinaan kun kysyimme tästä ongelmasta Netvisorin konsultilta, niin hän kehoitti käyttämään tässä tilanteessa "Muut tapahtumat" toimintoa ja sieltä "Tositteen linkittäminen" toimintoa. Eli tämä ongelma on tiedossa oleva ja siihen on jossain aikojen saatossa tehty "workaround".

Login or Signup to post a comment