Start a new topic
A

Anonymous

Tarkastuskierron asettaminen automaattisen käsittelyn säännöillä

29-03-2016 8:34 pm posted by Anonymous

Netvisorissa on kaksi erinomaista, mutta toisistaan irrallista toimintoa: tarkastuskierron asetus, sekä automaattinen käsittely. Ehdotukseni käsittelee näiden keskinäistä hyödyntämistä automaation lisäämiseksi.

Tarkastuskierron voi tällä hetkellä automatisoida vain toimittajittain. Joillain toimittajilla kiertolistan asetus (ts. tarkastajat) voi olla täysin riippuvaista laskun asiasisällöstä, joten toimittajakohtaista oletusta ei voida käyttää ja tämän toimittajan laskut pitää aina erikseen jakaa kiertoon manuaalisesti. Vaatii että avataan lasku, luetaan sisältö, valitaan kiertolista ja arvokasta aikaa kuluu turhaan.

Otetaan verrokiksi automaattinen käsittely: Ostolaskun automaattisessa käsittelyssä voidaan määritellä, että asetettujen kriteereiden täyttyessä ostolasku asiatarkastetaan tai hyväksytään järjestelmän toimesta.

Jos automaattista käsittelyä laajennettaisiin sisältämään valittavaksi toiminnoksi kiertolistan käyttö, voitaisiin automatisoida huomattavasti pidemmälle tarkastuskierron asettamista. Esimerkiksi määritellään, että "kun saapuvalla laskulla on viitteenne -kohdassa Etunimi Sukunimi >>> aseta kiertolistaksi Talousosasto". Tällöin saman toimittajan sisällä voi olla useampi sääntö, ja manuaalisen tarkastuskierron vaiva vähenee oleellisesti.


A

Anonymous

30-05-2016 9:52 am posted by Anonymous

Tämä on erittäin toivottu ominaisuus, kiitos ideasta Kuisma! Omasta ehdotuksestani (täällä) lisäisin tuon tavan hakea ostolaskun sisällöstä tekstin osaa (vaihtoehtoisena paikalle), sekä API:n käyttömahdollisuus kiertolistan päivitykselle.

Käytännössä siis näin;

  1. Netvisorin käyttöliittymässä olisi paikka minne saisi oman 'regular expression' -templaatin asettaa ja myös testata sen toimivuutta laskuaineistoon.
  2. API:ssa olisi metodit (getterit ja setteri) kiertolistan päivitykseen, jotta voisimme itse myös koneellisesti pitää sitä yllä.
A

Anonymous

30-05-2016 7:33 pm posted by Anonymous

Tiedostaen että teksti edellä voi olla hetkittäin vaikealukuista, tässä vielä koko kehitysehdotukseni sisältö summattuna yhteen kuvaan.

J

Jani Korhola

01-06-2016 10:33 am posted by Jani Korhola

Hei Kuisma ja Jukka

Tuo kiertolistan lisääminen on tulossa mukaan sääntöön kunhan saamme toiminnallisuuden testattua. Itse kehitystyö sen osalta on jo tehty. Tulemme myöhemmin vielä lisäämään tiliöintietietojen paremman hyödyntämisen automaatiosäännössä, mutta sen toteutus menee todennäköisesti ensi vuoden puolelle.

Kun automaatiota aikanaan rakennettiin niin halusimme sitoa tämän tiettyyn toimittajaan seurannan helpottamiseksi sekä siksi että näin voimme varmistaa laskujen oikeellisuuden paremmin. Nyt jos tuo toimittajatieto jätettäisiin pois, niin toki esim. työmaat joissa useita alihankkijoita, hyötyisivät tästä projektinumerolla laskuttamisesta, sillä voisimme toki pelkästään tämän perusteella tuon laskun käsittelyn tehdä. Mutta toisiko tämä toimittajariippumattomuus teidän mielestänne suuremman mahdollisuuden väärinkäytöksille, koska pelkästään projektinumeron tietäminen näissä tapauksissa riittäisi siihen että joku voisi lähettää laskun maksajalle ja sääntöön osuessaan lasku menisi tarkastuksesta läpi ja helposti myös maksuun. Nyt kun olemme rajanneet että sääntö on toimittajakohtainen, niin tuo toimittajatiedon väärentäminen on jo aika monta astetta hankalampaa.

Itse siis näen tuossa riskin että väärinkäytösten mahdollisuus kasvaa huomattavasti jos tuo toimittajatieto jätettäisiin pois.

A

Anonymous

02-06-2016 9:41 am posted by Anonymous

Automaattisessa tarkastuksessa tai hyväksynnässä vaatimus linkittää se tiettyyn toimittajaan on perusteltua. Voi esim. asettaa että puhelinlaskut joltain euroväliltä hyväksytään, ja koska rajaus on toimittajaan, niin vain ko. toimittajalta tulevat laskut hyväksytään.

Pakotettu toimittajarajaus on hyvä ja perusteltu toiminto laajassa mittakaavassa.

A

Anonymous

10-06-2016 12:05 pm posted by Anonymous

Lisätystä toiminnallisuudesta iso kiitos!

Pari kysymystä heräsi tästä vielä:

- Miten tarkka käsittelyautomaatio on pien- ja suuraakkosista? Jos asetan sääntöön kriteeriksi, että Viitteemme-kohdassa pitää olla teksti "Laine" ja toimittaja asettaa tekstiksi "LAINE", niin täyttyykö kriteeri?

- Miten tarkka käsittelyautomaatio on 1:1 merkkivastaavuuksista? Jos asetan sääntöön kriteeriksi, että Viitteemme-kohdassa pitää olla teksti "Laine" ja toimittaja asettaa tekstiksi "Laine " (välilyönti, tai mitä tahansa extramerkkejä ennen tai jälkeen), niin täyttyykö kriteeri?

J

Jani Korhola

13-06-2016 1:24 pm posted by Jani Korhola

Hei Kuisma,

- Tällä hetkellä automaatio on pien- ja suuraakkosiin sidottu, mutta en näe mitään syytä miksi sen pitäisi näin tarkka olla. Tulemme muuttamaan tuon sellaiseksi että tuolla ei ole merkitystä.

- Välilyönnit ennen ja jälkeen tekstin poistetaan automaattisesti, eli jos sellainen on vahingossa tullut mukaan niin se ei haittaa.

Login or Signup to post a comment