Start a new topic
A

Anonymous

Raporttien kehittämistä! Kohdelaskentaraportti ilman jaksotuksia

12-11-2021 7:54 pm posted by Anonymous (Updated 06-04-2020 by Anonymous)

Tämä ominaisuus voisi olla kaikissa raporttihauissa, että voisi valita joko monta tositelajia kerralla tai että poislukien valitut tositelajit.


A

Anonymous

06-04-2020 8:23 am posted by Anonymous

Kohdelaskentaraportille toivotaan myös muuttuvien kulujen tuloslaskelmaa! Tällä hetkellä se on vakioraporteissa ja voi hakea laskentakohteille yksittäin, mutta ei mahdollisuutena tarkastella laskentakohteita vierekkäin.

A

Anonymous

12-11-2021 7:54 pm posted by Anonymous

Kohdelaskentaraporttiin mahdollisuus poissulkea asioita esim. jaksotukset.

  

Tällä hetkellä kohdelaksentaraportin ei saa Netvisorista ilman jaksotuksia.

Nyt raportin voi ottaa esim. pelkillä myyntilaskuilla tai pelkillä ostolaskuilla, mutta siinä ei voi poisulkea asioita esim. jaksotusta.

Ja kiva yllätys olisi, että kohdelaskentaraportin saisi suoraan exceliin...

Login or Signup to post a comment