Start a new topic
A

Anonymous

Arvonlisäveroton toiminta ja EU-kauppa

02-12-2016 1:31 pm posted by Anonymous (Updated 07-12-2016 by Heidi Stranden)

Jos yritys harjoittaa Suomessa toimintaa, joka ei ole arvonlisäveron alaista (esim. terveyden- ja sairaanhoitopalvelut), ei yritys myöskään saa tällöin tehdä alv-vähennystä kuluistaan. Jos tällainen yritys tekee tavara- tai palveluostoja EU:n alueelta, niin miten tähän liittyvä kirjaus tehdään Netvisorissa? Tavallisestihan yritys sekä maksaa että vähentää arvonlisäveron EU-ostoistaan, mutta tässä tapauksessa yritys vain maksaa arvonlisäveron, eikä saa tehdä vastaavan suuruista arvonlisäverovähennystä, vaan vähennettävän alv:n osuus jää yrityksellä kuluksi. Miten tämä siis kirjataan oikein niin, että kausiveroilmoituksella näkyy EU-tavara- tai palveluosto omalla kohdallaan ja vastaavasti tilitettävä vero omalla kohdallaan. Vähennettävissä veroissa ei kuitenkaan siis tulisi näkyä mitään.

1 Comment

H

Heidi Stranden

07-12-2016 8:20 am posted by Heidi Stranden

Jos yrityksen pitää tilittää EU-tavara- tai palveluostosta arvonlisävero, tulee alv-tunnisteena käyttää seuraavia tunnisteita:

  • EVTO Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvoton
    Veron määrä kirjataan alv-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "305 Vero tavaraostoista muista EU-maista" mutta EI kohdassa "307 Kohdekauden vähennettävä vero". Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "313 Tavaraostot muista EU-maista". HUOM! Jos veron saa vähentää, käytä tunnistetta EUOS.
  • EVPO Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvoton
    Veron määrä kirjataan alv-velkatilille ja se näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "306 Vero palveluostoista muista EU-maista" mutta EI kohdassa "307 Kohdekauden vähennettävä vero". Lisäksi veron peruste näkyy kausiveroilmoituksen kohdassa "314 Palveluostot muista EU-maista". HUOM! Jos veron saa vähentää, käytä tunnistetta EUPO

Alv-prosetti lisätään samalla tavalla kuin siinäkin tapauksessa, että vero sekä tilitetään että vähennetään.

Login or Signup to post a comment