Start a new topic
A

Anonymous

Miksi vuosiloman kertyminen ei toimi lain mukaisesti enää?

15-12-2016 8:49 am posted by Anonymous

Esim. henkilön työsuhde on alkanut 31.10.2016, marraskuussa ohjelma laskee lomakertymää 2pv/kk kuten kuuluukin, mutta joulukuussa alkaa kerryttää 2,5pv/kk. Mikä idea tässä on ollut takana?

Vuosilomalaissa sanotaan kuitenkin näin:

"5 § Vuosiloman ansainta

Työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Loman pituutta laskettaessa päivän osa pyöristetään täyteen lomapäivään."

Voisitteko korjata tämän bugin melko pikaisesti? Näitä on ikävä korjailla manuaalisesti tai luoda omia laskentasääntöjä, jotta laskisi kertymät oikein. Työntekijät ovat melko tarkkoja siitä että ne lomaoikeudet ovat oikein kokoajan ja palkanlaskijalta tämä vie turhaa aikaa nysvätä laskelmia läpi joka kuukausi ja tarkistaa sitä lomaoikeutta, kun sen pitäisi pyöriä automatiikalla tuolla ohjelmassa oikein.


M

Minna Seistilä

19-12-2016 12:05 pm posted by Minna Seistilä

Hei Marika,

Palkansaajien lomaoikeuden kertyminen määritellään Lomaoikeudenhallinnassa, mihin pääset Palkat-osiosta, kohdasta Asetukset ja Lomalaskennan asetukset. Kuukaudessa kertyvät lomapäivät -sarakkeen arvo perustuu Työsuhteen kestoon ja Lomien Kertymäsääntöön. Työsuhteen kestossa luetaan Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivää, mikäli se on annettu tai Aloituspäivämäärää.

Lomien kertymäsäännöt määritellään omalla välilehdellään.

Kertymäsääntöön määritellään montako lomapäivää kertyy tiettyjen työssäolokuukausien täytyttyä.

A

Anonymous

22-12-2016 9:18 am posted by Anonymous

Eli pitääkö nämä määrittelyt tehdä jokaisessa yrityksessä uudelleen? Ennen ovat toimineet automatiikalla oikein, mutta nyt sitten pitää itse huolehtia, että kaikissa on nuo säännöt kunnossa? Ja tässä kyseisessä yrityksessä oli kyllä tuo sääntö kunnossa, ja sen vuoksi kysyin mikä idea tässä on.

Itse olen mieltänyt tuon vuosilomasääntöjen muokkauksen tarpeelliseksi silloin, jos TES määrää jotain muuta lomien kertymisestä kuin vuosilomalaki.

Login or Signup to post a comment