Start a new topic
A

Anonymous

Oman käytön arvonlisävero Netvisorilla

18-12-2017 12:43 pm posted by Anonymous

Kuinka olisi helpointa kirjata oman käytön arvonlisäverokirjaukset Netvisorilla?

1 Comment

V

Virpi Laine

28-12-2017 9:02 am posted by Virpi Laine

Hei

Verottajan ohjeistuksen (https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/tavaran_tai_palvelun_ottaminen_omaan_ka/ ja https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47899/oman_kayton_ja_alivastikkeellisten_luov/) ja Kilan esimerkin (http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/8851BFAB9041A94FC22568B600435B6E/$FILE/alv-esimerkit.pdf) mukaisesti tämä kannattaa kirjata muistiolla oikealla veron perusteella ja alv-kannalla tarkoituksenmukaiselle kirjanpidontilille käyttäen alv-koodia KOMY. Tämä nostaa veron osuuden kausiveroilmoituksella kohtaan ”Vero kotimaan myynnistä” (301, 302, 303).

Virpi

Login or Signup to post a comment