Start a new topic
1 Comment

M

Markus Anttonen

20-03-2017 4:50 pm posted by Markus Anttonen

Hei Marja

Netvisoriin on tulossa noin kahden viikon sisällä alla olevat tuloverolomakkeet vuodelle 2017

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ 2017 (6B))

ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA 2017 (62))

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA 2017 (7A))

LUETTELO YHTEISÖN OMISTAMISTA ARVOPAPEREISTA JA ARVO-OSUUKSISTA 2017 (8A))

SELVITYS VEROTUKSESSA VÄHENTÄMÄTTÄ JÄTETYISTÄ POISTOISTA 2017 (12A))

LUETTELO YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSKIINTEISTÖISTÄ 2017 (18))

SELVITYS YHTEISÖISTÄ JA YHTYMISTÄ, JOISSA OMISTUSOSUUS ON VÄHINTÄÄN 10 %, SEKÄ ANNETUISTA JA SAADUISTA KONSERNIAVUSTUKSISTA 2017 (65))

SELVITYS KONSERNISUHTEISTA VERONTILITYSTÄ VARTEN 2017 (66))

VAATIMUS KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN POISTAMISEKSI 2017 (70))

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT 2017 (EVL 6b § 1-3 mom.) (71A))

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT 2017 (71B))

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ 2017 (73))

VEROILMOITUS, YHDISTYS JA SÄÄTIÖ 2017 (6C))

VEROILMOITUS, ASUNTO- JA KIINTEISTÖYHTEISÖ 2017 (4))

Muiden lomakkeiden suhteen aikataulua ei vielä ole ja nämä lisätään palveluun vuoden loppuun mennessä.

Eli jos tarkoitat tuolla osinko lomakkeella lomaketta 73 on tämä tulossa. 73B -lomaketta ei valitettavasti ole nyt tulossa. Puuttuvista lomakkeista kannattaa tehdä kehitystoive meidän tuoteideointi -osioon

Mitä enemmän toive saa ääniä, on tällä paremmat toiveet tulla toteutetuksi tulevaisuudessa.

Login or Signup to post a comment